Landskapet og bergartene på Søsterøyene er veldig ulikt ellers det vi forbinder med natur langs Oslofjorden. Her er det knudrete berg, kvasse steinstrender, ekte lavastein, spisse klipper, dype kløfter, romslige grotter, og ikke minst et fantastisk fugleliv.

Fotograf bildet øverst: E. Dahl Visit Hvaler      <>     Fotograf for de tre bildene ovenfor: Marianne B. Høntorp


Søsterøyene ligger i Fredrikstad kommune, og er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark. De eksotiske Søsterøyene består av bergarten rombeporfyrkonglomerat. Søsterøyene tilhører Oslofjordraet som strekker seg fra innerst i Oslofjorden til nedover den Svenske vestkysten. Fjellet kalles Rombeporfyrkonglomerat og er en vulkansk bergart som er den eneste i verden av sitt slag. Bølgeerosjon i vannet har også dannet "Rauker" eller bølger i fjellet.

Holmene ligger værhardt til og kan bare besøkes i pent og stille vær. På søndre Søster er det ingen gode muligheter for å legge til om ikke været er vindstille. På nordre Søster derimot er det en slags lun vik på vestsiden, samt en viss skjerming for sørlige vinder på østsiden av øya. Søndre Søster er den største av de to holmene,  mens nordre Søster er noe mindre. Det ser ikke ut til å være beboelig for sau når en nærmer seg fra sjøen, men en tur på holmene viser noe annet. Holmene har frodig vegetasjon og mange skjermede områder som gir god grobunn til en variert fauna.

Søsterøyene ligger i Fredrikstad kommune og ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er fuglereservat på begge holmer og den søndre halvdel av holmene har ferdselsforbud fra 15.04 til 15.07. Båndtvang er det hele året.

HERLIGE GROTTER FINNES DET FLERE AV PÅ SØSTERØYENE.FOTO: ANDREAS SCHIBSTED ERIKSEN

 

HENDELSE VED SØSTERØYENE UNDER KRIGEN

Rente i fart på skjær ved Søsterøyene

Torpedoboot «Albatros» var en av fartøyene i «Kampfgruppe V» den tyske angrepsflåten som kom inn Oslofjorden natt til 9. april 1940.

I nærheten av Færder fyr ble de tyske fartøyene anropt av det vesle norske bevoktningsfartøyet «Pol III». «Albatros» ble beordret til å ta seg av dette. «Pol III» ble skutt i brann og mannskapet tatt ombord på «Albatros». Fartøyet opptok igjen sine oppgaver i kampgruppen. Senere på natten gjorde «Albatros», sammen med søsterskipet «Kondor» og to marinesveipere R-17 og R-27, et forsøk på å erobre Horten. De kom i kamp med den norske mineleggeren «Olav Tryggvason». R-17 fikk alvorlige skader og den tyske styrken trakk seg tilbake til Son. Senere på dagen ble Horten besatt fra landsiden og «Albatros» gikk til Horten.

Ca posisjon for vraket av «Albatros» sydvest for Fredrikstad

10. april forlot «Albatros» Horten for å delta i besettelsen av Bolærne fort. Etter å ha landsatt soldater, fortsatte «Albatros» mot Øsfold. Senere på dagen rennte «Albatros» i stor fart på skjæret Gyren mellom Søsterøyene og Vesterøy i Hvaler kommune. Årsaken er ikke avklart, kommandanten på «Albatros» hevder å ha sett noe han oppfattet som en u-båt og forsøkte å vedre denne. Han kan ha oppfattet staken på Gyren som et periskop, eller det kan være en bortforklaring av dårlig navigasjon.

Albatros ble stående fast på skjæret. 4.mai ble hun erklært tapt og alt som kunne reddes fra vraket ble tatt i land. Etter en tid brakk skroget og det som er igjen av «Albatros» ligger nå fordelt på to plasser, på ca. 20 meters dyp ligger akterenden og noe bortenfor på 35-45 meter ligger baugen, like ved Gyren.

Kilde: Wikipedia