Røssepipa

Røssepipa ligger i Signebøenfjella sydvest i Halden kommune. Røssepipa ligger rett utenfor Lurkevann naturreservat. Lurkevann naturreservat ble opprettet i juni 2009 og formålet med vernet er å bevare ett lite påvirket barskogsområde. Det finnes også en lokalitet med edelløvskog (osp, hassel, eik og lind). Fantastisk utsikt over den svenske skjærgården med Strømstad og Koster.