Kyststien i Rygge

Når vi står på Oven og speider nordover ser vi landskapet til Rygge på den andre siden av Kurefjorden. Vi forflytter oss hit for å starte Kyststien ved Heiabekken som ligger like ved Rygges kommunegrense i sør mot Råde. Herfra går stien rundt Kurefjorden naturreservat via Hallingsåsen til Sildebaugen. Herfra følger kyststien Kurefjordveien gjennom hyttebebyggelse fra Kurestrekket via Knutvika og Teibern rundt Nesbukt. Videre går kyststien fra Ravnåsen til Evjesund frem til Gunnarsbybekken og deretter ut på Årefjordtangen. Fra Fuglevik går kyststien nordover til Feste ved Moss grense.

Typisk landskap i Rygge

Det er flere offentlige og private friområder med gode muligheter for opphold og bading langs kyststien. For eksempel Festestranda, Fuglevik, Botnerbaugen, Støtvig, Engholmstranda (Paradisbukta), Nesetstranda, Møvikstranda og Kureskjæret. Kort avstand fra Kureskjæret ligger «Fugletårnet» med innsyn til Kurefjorden naturreservat. En anbefalt avstikker går fra Evjesund gjennom Kajalund (bøkskog) og frem til Vardåsen med utsiktstårn og videre til Evje golfpark. 

Rygge har et vakkert og frodig kulturlandskap med skyggefulle alleer og store åpne kornåkre. Om sommeren kan du høre nattergalen synge i løvskoglundene som bryter inn i jordbruksarealene. Rygge er i mangt en typisk jordbrukskommune, det har den vært siden den første kornhøsten fant sted for minst 6000 år siden. Det sier seg selv at kommunen har utallige fortidsminner. Ridesporen i gull som finnes i kommunevåpenet kommer fra et av Norges rikeste gullfunn fra vikingtiden. Du finner gullsakene utstilt på Oldsakssamlingen i Oslo.

Larkollen

Fra Nesetstranda kan en ved lavvann gå på steiner ut til øya Lille Danmark som er et friområde. Det spesielle og naturskjønne landskapsbildet på Larkollneset og Danmarksøya er preget av at Onsøymorenen «det ytre ra», er brutt opp av oppstikkende grunnfjell. Det er forholdsvis lange strekninger med rullestein- og grusstrender. Vegetasjonen i området er rik strandeng- og krattvegetasjon, samt kystskog av vindformet furu. I bukta mellom Danmarksøya og Teibern skylles det opp mye sand som Ryggebøndene tidligere brukte til veivedlikehold.

Larkollen 1 time før midnatt på sankthanskvelden

Danmarksøya er Rygges sydligste punkt. Den ble tidligere brukt som beiteland, men fikk status som landskapsvernområde i 1997. Rullesteinstranda på yttersiden av øya gir et sterkt møte mellom land og hav. Mot sørvest er busker og trær lave og forblåste. I nordøst, som oftest ligger i le, vokser det store og rette trær helt ned til stranda. Når du har balansert deg på steinene som fører deg fra øya Danmark og inn til fastlandet, ankommer du den sørøstvendte Danmarksstranda. Denne flotte sandstranden regnes av mange for å være distriktets fineste sandstrand. Det finnes også svaberg her.

"Danmark" på Larkollen. Ut til øya Danmark kommer du ved å balansere på steinene ut til øya. Her fra en augustnatt.

Rørvik på Larkollen

Larkollneset er rikt på fornminner og rester av nyere menneskelig aktivitet. På strategiske grunnfjellsområder finner man flere gravhauger. På vestsiden av toppen Barselsberget er det to rundrøyser som begge er bygd opp av middels og stor rundkamp. På Taralden, den ca. 8 meter høye øya øst for Larkollneset og Teibern, er det en rundaktig innhegning på ca. 13 x 11 meter og to mindre røyser av rundkamp. Det sies at innhegningen kan være begravelsesplass fra Svartedauen. Man finner også spor av nyere aktivitet i området. Nord på Teibern finner man rester av bryggeanlegg, løpegraver, skytterstillinger og oppholdsrom for de tyske soldatene som var stasjonert der. Rester av skyttegraver finner man også på sydspissen av Larkollneset.

Videre går stien nordover mot Årefjordtangen. I umiddelbar nærhet finnes herregårdslandskap og alleer, markante fornminnefelt, edelløvskog med gamle eikelunder, kystsone med ruvende gravrøyser på åsryggen, furuskog og hyttebebyggelse, samt bymessig utbygging i grensesonen mot Moss kommune. Fra Årefjorden går kyststien nordover til Fuglevik og Husebyskogen. I Fuglevik finnes badestranda Fuglevikstranda, samt marina og kiosk. Her i fra går stien videre nordover mot Feste og Festestranda som ligger i grensesonen mot Moss.

Blomsterveien

Blomsterveien Rygge

Mellom Halmstad, Larkollen og Ekholt/Øreåsen finner vi ”Blomsterveien”. ”Blomsterveien” er navnet på et utvalg turstier som går på kryss og tvers gjennom hele regionen. Målet for dette veisystemet er å legge forholdene til rette for sykkel og fotturer i Rygge kommune. På ”Blomsterveien” finner vi flere landskapstyper, severdigheter og kulturminner. Ruten er merket med skilt og markører påtegnet en blomst.