Kyststien i Moss

Kyststien i Moss

Akkurat som i Fredrikstad så har også Moss flere traséer av kyststien både syd, vest og nord for Moss sentrum. Sammenlagt kan du vandre eller sykle i totalt 25 kilometer med merket kyststi i Moss. Stien går gjennom kulturlandskap, skogkledde åser og bymiljø. Stien varierer fra opparbeidet turvei til skogsstier i ulendt terreng. Den er en trasé som går fra Feste ved grensen til Råde i syd, og stien går herfra langs kysten inn til Moss sentrum. En annen trasé går på Søndre Jeløy mens en tredje trasé går fra Moss sentrum og går nordover over Røysåsen og Molbekk til Kulpe, som ligger like ved kommunegrensen til Vestby og fylkesgrensen til Akershus. Den sistnevnte strekningen er en del av sykkelstien mellom Moss og Son, med flere flotte utsiktspunkter til byen og Oslofjorden. Fra Moss går fergen over til Horten hvor kyststien fortsetter i Vestfold.

Moss havn har Norges travleste fergesamband (Moss - Horten)

Før vi fortsetter med kysstien, først litt om Moss:

Moss er den nordligste byen langs Østfold-kysten. Navnet Moss har trolig sin opprinnelse i Morsaa, som er det eldste kjente navnet på Hobølelva. Moss by vokste frem på 1300-tallet med et driftig industrisamfunn innen saltkokeri, møller, sagbruk og trelasthandel. Senere og fram til i dag har Moss tradisjonelt vært en industriby med papirforedling, skipsbygging og glassproduksjon som de viktigste næringene. M. Peterson & Søn, Moss Glassværk og Moss Rosenberg Verft har preget utviklingen av byen i nyere tid. Bedrifter som Helly Hansen, Trio-Ving og Høyang Polaris er kjente varemerker langt utenfor landets grenser. Moss havn er et viktig kommunikasjonspunkt mot omverdenen, og Bastøfergene preger havnebildet som riksvei mellom Moss og Horten.

Få byer i Norge kan friste med en så flott badestrand midt i byen som sjøbadet i Moss. Sjøbadet har en 200 meter lang sandstrand og er en urban strand omgitt av trafikk både på sjø og land. Ytterst på moloen som stikker ut av enden på badestranden er det badesklie og brygge som er fin å hoppe ut i Oslofjorden i fra.

Sjøbadet i Moss

Vi drister oss til å si at den virkelige «rosinen i pølsa» i Moss, er idylliske Jeløy.

Jeløya, Oslofjordens perle, er en øy som virkelig frister alt av gode sinnstemninger i deg. Den vakre naturen med frodig kulturlandskap, og den henførende utsikten til Oslofjorden, er inspirerende. Den levende kulturhistorien fører deg tilbake til svunnen tid med herregårder og gods og landskap som er preget av alleer, steingjerder og hageanlegg. Her er store grønne lunger i form av bøkeskog og løvskog, samt utallige utfluktsmål å velge mellom. Det er flere riktig gode badestrender på øyen, både barnevennlige sandstrender og rullesteinstrender med morenestein.  Noen av strendene er svært folksomme, mens andre flotte strender kan du ha helt for deg selv, også på godværsdager.

Når du ankommer Jeløya er det ikke vanskelig å forstå at dette også er kunstnernes øy. Lyset og utsikten over det naturskjønne kulturlandskapet og havet er enestående og inspirerende. Øyens koselige gallerier og atelieer er vel verdt ett besøk. Her finnes blant annet glasshytte som har spesialisert seg på håndlaget kunstglass, håndverk, interiør- og design forretninger, keramikkverksted, bildekunstnere, sølvsmed, blomsterdekoratør, fotograf, skomaker, gitarmaker, tapetverksted og klesdesignere. Vil du selv prøve dine kreative talenter så finnes det egen maleklubb på Røed gård.

Ved kanalbroen i sentrum av Moss starter kyststien som går i Søndre Jeløys enestående naturlandskap. Stien til Søndre Jeløy går over Kanalbroen - gjennom Kanalparken forbi Sjøbadet, byens badestrand midt i hjertet av Moss. Stien går langs veier og fortau. Ved Fiske badestrand følger høystandard stien gatelangs til Vårli mens de som ønsker det kan gå langs stranden på Fiske, så på skogssti over til Vårli. Kyststien går videre til Framnes hvor kyststien går inn i Søndre Jeløy landskapsvernområde, med enger og blandingsskog på Reiertangen.

Alleen opp til Alby Gård i høstprakt

Kyststien går gjennom variert kulturlandskap med åkre, steingjerder og natur, og en lang og flott imponerende allé med steingjerder på begge sider fører opp til Alby gård som også huser Galleri F 15.  Galleri F 15 er en av de eldste og mest tradisjonsrike institusjonene for formidling av samtidskunst i Norge. Institusjonen ble opprettet i 1966 som det første galleriet av sitt slag, og navnet kommer fra adressen Fossen 15 i Moss, galleriets første lokale. Det er en kafé knyttet til galleriet. Der kan man få kjøpt den berømte Albykringlen. Utenfor Galleri F 15 er det en stor hage/park der man kan nyte utsikten over fjorden. Parken er deilig sval på varme sommerdager. Hageanlegget foran hovedbygningen på Alby står på et vis i en særstilling blant Norges gamle hager. Den bevisste terrrengutformingen og støttemuren i hagens sydende gjør at jordene nedenfor viskes ut av synsfeltet. Ved første blikk kan man tro at fjorden når like frem til gården. Denne tilsiktede illusjonen er et velkjent virkemiddel i tradisjonell engelsk hagekunst og i franske barokkhager. I den samme støttemuren er det også bygget opp en grotte som hadde funksjon som lysthus.

Punkt Ø Galleri F15

Naboen, Røed Gård, er ikke bare av stor interesse når det gjelder arkitektur og stilarter. Bak hovedhuset ligger en landskapspark med et lite tjern. Her er både en bro og et romantisk lysthus. Om våren er hele parken et vakkert syn med morelltrær som blomstrer og sauer som beiter. Rundt på gården pågår forskjellige aktiviteter som galleri, gårdsbutikk og en gårdskafé. Gården er et stort kultursenter med kunstutstillinger, konserter og foredrag. Sommerkonsertene i gårdens frodige hage beskrives som magiske. Mange kjente artister opptrer her hver sommer.

Fra Alby går kyststien ned til Albybukta i nærkontakt med sjøen frem til Bredebukt. Hele sistnevnte strekning er omgitt av bøkeskog, og på denne strekningen finner du også tre gode badestrender kloss inntil stien. Fra Bredebukt endrer kyststien karakter til en mer utfordrende og ulendt, kronglete og smal sti, og naturen rundt deg skifter dramatisk til mer kupert terreng, ruglete og knudrete steiner og fjell. I tillegg er det ikke noe mer bøkeskog å se, men mye blandingsskog ispedd med en del skumle kratt. Det hele blir rett og slett mer vill natur, og det er jo herlig med en slik forandring fra den mer romantiske første delen av kyststien på Jeløy.
Denne noe mer utfordrende traséen går fra Bredebukt via Stalsberget på skogsti i spennende ulendt terreng. Etter at du har klatret ned stien til Stalsberget åpner det seg en flott rullesteinstrand for deg. Hele rullesteinstranden er omgitt av bratt og høyt landskap.

Røed Gård

Berggrunnen på Jeløy er av vulkansk opprinnelse. Da isen trakk seg tilbake for ca. 10 000 år siden begynte landet å heve seg. Denne landhevingen pågår fortsatt. Både Rødsåsen og Reieråsen har slake østsider og bratte skrenter på vestsidene. Dette er et resultat av berglagenes helning, samt isen og sjøens arbeid. Langs Stalsberget har bølgene laget skålformede fordypninger i fjellet, såkalte «jettegryter». Skogbildet domineres av urterik barskog, men det finnes også flere bestander av edelløvskog. I Albyskogen er det bak flere av de gamle strandvollene fuktige, forsenkninger med oreskog. Ellers er området preget av kantsoner og sand-, stein og klippestrender; alle med sin egenartede vegetasjonssamfunn. Den store variasjon i naturtyper og vegetasjon gir grunnlaget for tilsvarende variasjon i dyrelivet. Særlig er innsektsfaunan rik, og flere sjeldne arter er funnet. Blant sommerfuglentusiaster er Jeløya godt kjent. Pattedyrarter innen området er først og fremst karakterisert ved arter som hører kulturlandskapet til: Piggsvin, rødrev, grevling og rådyr. Fuglelivet er mangfoldig med i alt 185 påviste arter. Små fugler knyttet til kantsoner og blandingsskog dominerer. Jeløya ligger gunstig til for fugletrekket i Ytre Oslofjord. En lang og sammenhengende strandsone er et attraktivt næringsområde for trekkende fugl.

Stranden ved Stalsberget


Et lite stykke nord for Stalsberget går kyststien langs sjøen frem til Tronvik, denne strekningen er ikke lenger utfordrende da du går på en vid grusvei. I vannkanten på Tronvik står den høyreiste og spesielle bygningen Tronvik Torpedostasjon. Tronvik Torpedostasjon ble etablert i 1916 og nedlagt i 1980. Forsvaret brukte torpedostasjonen til testing av torpedoer. Fra Tronvik går det en trase til Refsnes langs sjøen frem til Svaleveien hvor Refsnes Gods ligger. Refsnes Gods er kjent for sitt gode kjøkken og velfylte vinkjeller - og ikke minst den unike kunstsamlingen hvor 90 kunstnere er representert med rundt 400 originale verk. Samlingen spenner fra gamle mestere som Munch og Weidemann til spennende, unge samtidskunstnere.

Vi har presentert alle strekninger av kyststien i Østfold i denne artikkelen, men det er fortsatt steder langs kyststien som ikke er blitt presentert her på grunn av plassmangel. Vi håper allikevel at artikkelen har fungert som inspirasjon til at du som ferierende i Østfold kan fristes til å vandre ut på kyststien og selv oppleve alle de fantastiske stedene fra svenskegrensen og opp til Moss. God tur!