Kyststien i Fredrikstad

Første etappe (8 km) går fra kommunegrensen i Sarpsborg ved Skjærviken til ferjeleiet i Gamlebyen. Den går delvis på offentlige veier, men mest gjennom Østsidemarka som er skogsterreng. Stien starter og slutter i og ved områder som er fornminner og vernede områder.

I Skjærvikenområdet er det markert en oldtidspark med hulveier, steinsettinger og gravplasser med oppreiste steiner kalt Hunnfeltet (les mer om Hunn på side 52).  Videre er det gravplasser i Østsidemarka, og en av Fredrikstads kyststi første etappes høydepunkt er selvfølgelig Kongsten fort og Gamlebyen som er Nordens best bevarte festningsby. Les en fyldigere dekning av både Gamlebyen og Kongsten fort i egen artikkel i dette magasin.

Steinringfeltet på Hunn

Fra Skjærviken og til Gansrød ferdes du på kyststiens lengste etappe (14 km) bestående av skog. Kysten åpner seg i det kyststien gjør en sving ved Gansrødbukta. Gansrødbukta var tidligere et populært utfartssted med kafé og utsiktstårn. Småbarn badet gjerne på den langgrunne stranda som nok har sterkt innslag av Glommavann. I dag er området mer aktuelt som turområde. Kyststien fortsetter til Gamlebyen og ender opp ved fergeleiet.

Kyststien fortsetter inn i Gamlebyen på brosteinsgater. Kyststien ender opp ved fergeleiet. Byfergen i Fredrikstad er en del av kyststien, hopp ombord så blir du med på en fin tur over Glomma. Når fergen anløper Kråkerøy er det tid for å hoppe av og starte fotturen på Kråkerøys kyststi som faktisk går rundt hele øya.

Andre etappe (21 km) går fra Isegran ferjeleie på og langs offentlig vei/sti over mot Enhus camping på Kråkerøys vestside. Herfra langs sjøen på kyststien, forbi frodig naturreservat og enestående våtmarksområder med rikt fugleliv, til Lunderamsa fornminne over til øya Kjøkøy. Øya Kjøkøy er siste øy som tilhører Fredrikstad kommune før Puttesundbroen fører deg over til Hvalerøyene.

Broen over til Poseholmen ved Hellekilen på Kråkerøy

Hele den sydøstre del av Kjøkøy er nå et stort streifområde. På toppen ligger et av de største kystfort som tyskerne bygget i Sør-Norge under siste krig. Det var inngjerdet og strengt bevoktet. Med unntak av et mindre areal er det nå frigitt. Staten v/Forsvaret står fremdeles som eier, men Fredrikstad kommune skal drifte det som friluftsområde, forøvrig i samarbeid med fylkeskonservatoren. Kystfortet skal nemlig bevares som et kulturminne. Det finnes noen små bukter på området hvor man kan bade, men det er vel ikke det man først og fremst drar hit for. Da må det heller være den praktfulle utsikten utover Hvalerøyene. Du kommer hit ved å kjøre Rv 108 nesten til den første Hvalerbroen (Puttesundbroen), svinge til venstre inn på en smal, kronglete lokalvei. Følger du den til topps så finner du parkeringsmuligheter - og en praktfull utsikt. Bussene til Hvaler stopper på Rv 108. Herfra er det ca. 2 km. å gå til topps. Vi kan ikke unnlate å påpeke at Kjøkøyområdet ble sikret for friluftsliv i 1995 ved energisk innsats fra Oslofjordens Friluftsråd.

«Fandens egen kløft» er en smal sprekk som praktisk talt skjærer Kjøkøya i to. Sidene er helt parallelle, og alt tyder på at de går ned til havets bunn. Men etterhvert er kløften selvsagt fylt opp med stein, jord og grus, så i dag kan du spasere gjennom den. Fremdeles med fjellsidene høyt over deg. I området rundt ligger det en rekke bronsealderrøyser. Omtrent midt på Kjøkøya, i venstre veikant, står det et skilt som viser vei.  Her kan du parkere. Spaserer du tvers igjennom så kan du i farten ta med deg Kjøkøyplatået med den fine utsikten som er beskrevet tidligere.

"Fandens kløft" på Kjøkøy

Fortsettelsen av kyststien i Fredrikstad må vi på nordvestsiden av byen for å finne. Tredje etappe (45 km) starter i Gressvik ferjeleie og følger Nordsjøløypa til Krossnes. Derfra følger den den traséen for Onsøystien langs kysten av Sørbygda. Etappen fortsetter videre forbi Hankø, langs riksvei og på skogs- og gårdsveier til Elingaard, Huseby og Onsøy Golfbaner. Rundt hele halvøya Elingårdhalvøya vest i Onsøy fortsetter den langs offentlige veier og hytteveier gjennom Lervik til Saltnes i Råde kommune.

Høydepunktene under siste etappe av Fredrikstads kyststi er mange. Her kan du blant annet oppleve badeplassene Foten, Helleskilen, Dypeklo og Solvika i Engelsviken. Torgauten fort, dramatiske utsiktspunkter som Helleskilfjellet, Dypeklo, Merrapanna, Vikane, Bråtaberget, Steggeberget og Smaustangen. Blåsopp rasteplass med retningsskive, Engelsviken og praktfulle Elingård herregård.

En flott vårdag i Hankøsundet 

Fredrikstads lange kystlinje blir i hovedsak benyttet til bading og rekreasjon. I grunnen ikke rart at Fredrikstad er Norges største «hyttekommune» av alle kystkommunene i landet. Og uavhengig av kystkommune eller innlandskommune, så er det bare Trysil kommune og Ringsaker kommune som har flere hytter enn Fredrikstad.

Langs hele Fredrikstads kystlinje finnes alle de ingredienser vi ønsker oss på feriemenyen: Lyden av bølgeskvulp og tøffende snekker, lune viker, strender og holmer du kan ha helt for deg selv når du er heldig. Sommerdagen kan åpne med et morgenbad i salt sjø, og når sola baker en brun rygg kan det smake med reker på bryggekanten, eller en båttur mellom holmer og skjær. I de lange lyse sommerkveldene kan du døse av med et smil om munnen når du raskt tenker på gufset fra sist vinter, og at det ennå er mange måneder til neste vinter.