Kyststien i Halden

La oss starte den fantastiske vandringen på kyststien ved Norges sydøstligste område og ved Østfolds høyeste fossefall. Ikke mye som minner om kyst og skjærgårdsnatur her inne i Haldens villmark. Likevel er det her, ved den kraftig buldrende Elgåfossen, kyststien i Østfold starter. Vil du fortsette sammenhengende fra kyststien ”Bohusleden” i Sverige, så kommer du inn til Norge ved det lille tjernet Svenstjernet som riksgrensen går tvers igjennom. Fra Svenstjernet til Elgåfossen er det omtrent knappe 7 kilometer i et fantastisk skogslandskap og store deler av strekningen går du langs med den idylliske Søndre Hogsjøen.

Buldrende start på kyststien - Elgåfossen, Østfolds største foss.

Elgåfossen er Østfolds høyeste uregulerte fossefall med en fallhøyde på 46 meter. Den ligger nær Holtet i Enningdalen. Grensen mot Sverige går midt i fossen. Elgåfossen, som er en del av Elgå, renner ut i Enningdalselva. Ved fossen kan man se rester av gamle Saga, en husmannsplass fra 1859, med tømmerdrift, sag og mølle. Rundt fossen kan du se grunnmuren etter mølle, gamle møllesteiner, og steinpilarer fra en tømmerrenne som gikk ned langs fossen. Plassen var bebodd til frampå 60-tallet. Rundt fossen er det nå opparbeidet natursti, og det er mulig å krysse elva via broer både ovenfor og nedenfor fossen. Elgåfossen kan nås via rasteplass ved riksvei 22, ca. 700 meter nord for riksgrensen.

Kyststien fra svenskegrensen og langs Iddefjorden opp til Halden byr på flotte naturopplevelser. Strekningen er lang, så den kan enten deles opp i flere dagsmarsjer eller at man velger ut en etappe for en dag.

Kyststien fra svenskegrensen og langs Iddefjorden opp til Halden byr på flotte naturopplevelser. Strekningen er lang, så den kan enten deles opp i flere dagsmarsjer eller at man velger ut en etappe for en dag.

Kyststien starter ved Elgåfossen og strekker seg gjennom Enningdalen ned mot Berby og møter Iddefjorden i et fantastisk og usedvanlig fjord- og elvelandskap. Enningdalselva er ei meget god lakseelv som administreres av Arbeiderens Jeger og Fiskeforening. Kyststien i Halden faller tidvis sammen med Pilgrimsleden, Olavsleden og Kongeveien.

Kyststien følger strandkanten langs den indre del av Iddefjorden bort til Folkåas utløp. Her ligger det en gammel husmannsplass som hørte til under Berby. På nordsiden av Folkåa går stien gjennom et naturreservat med bestand av svartor og sumpskog. Den innerste delen av Iddefjorden er et typisk brakkvannsområde kjent for sitt rike dyre- og fugleliv, bl.a fredede elvemuslinger. 

Vakre Enningdalen, syd i Halden. Enningdalen grenser til Sverige i øst, sør og vest, og er en typisk skog- og jordbruksbygd. Gjennom dalen renner Enningdalselva som har sitt utspring i Bullaresjøarna og ender i Iddefjorden.

Kyststien fortsetter langs Iddefjorden til Bakke der den følger gamle ferdselsårer til Petersburg. Ved Bakke ligger det en campingplass med muligheter for overnatting. Her går stien ned langs kaiene som ble brukt til utskiping av granitt, og treffer Karl XII vei som den følger videre nordover mot Fagerholt gjennom områder med en rekke granittbrudd og mange gamle hus fra stenhoggertida. Nord for Fagerholt krysser stien Iddesletta, går forbi Langholmen campingplass og videre mot Hovsfjellet. Ved Hov kan man ta en avstikker ned til fjorden og se stedet hvor stenblokken til Monolitten ble hugget ut. Stien i Halden går gjennom et landskap som har vært befolket i årtusener, og man vil ved å vandre hele stien få en rekke severdigheter eller opplevelser på sin vandring.

Fra Petersburg går stien over Iddesletta mot Fredriksten festning, over gammel slagmark og ned til Haldens sentrum. På vei inn mot Halden og Fredriksten festning har man flott utsikt over fjorden og inn mot byen. Stien følger flere steder uthugne traseer og trapper anlagt for å frakte granitten ned til fjorden.

Motiv fra det sjarmerende havnemiljøet i Halden 

Motiv fra det sjarmerende havnemiljøet i Halden 


Inne i Halden går stien over torget og krysser Tistaelva over den nybygde "gamle bybroa" og følger elva mot Rød Herregård; i dag et åpent museum. Både Kong Håkon og Fridtjof Nansen har mange ganger vært gjester her. På nedsiden av hovedbygningen ligger det en 300 år gammel hage anlagt i barokkstil.
Stien fortsetter til frodige Remmendalen; et naturområde med et rikt fugleliv. Et kort strekke langs gang- og sykkelvei før Isebakke og fjorden møtes. Videre fortsetter kyststien over til Gamle Svinesundbrua der historisk landskap møter Ytre Oslofjord med utsikt over Hvalerøyene og mot Vestfold. Innerst i Røsneskilen møter kyststien Sarpsborgs grense.

Hjelmkollen ved Svinesund 

Bohusleden som utgjør Nordsjøløypa i Sverige går gjennom Västra Götaland, gjør en sving innom Norge ved Elgåfossen og krysser elva fra Bullaren før den igjen forsvinner inn i Sverige. Videre fortsetter den oppover langs vestsiden av grensa og Iddefjorden via Krokstrand og deretter ut til Strømstad.


Det at kyststien i Halden og Bohusleden i Strømstad faller sammen gjør det mulig å vandre rundt Iddefjorden. På den svenske siden er det mulig å følge Bohusleden via det gamle steinhoggerstedet Krokstrand oppe på Löveråsfjellet med Bohusläns høyeste punkt, Björnerödspiggen 222 meter over havet. Her starter kyststien å gå bratt ned mot Iddefjorden og følger siden vekslende på grusveier og stier i kupert terreng via Hällesmörk på Ramberget. På Ramberget finnes rester fra steinhoggerepoken og en gammel transportvei for hestevogner. Fra Ramberget går stien forbi det vakre Abbortjärn ned mot Iddefjorden til Hälle. Stien følger fjorden for igjen senere å fortsette over de høyeste partiene øst for Svinesund. Siste biten går langs Iddefjordens bredd til gamle Svinesundbroen.

Fra den gamle tollstasjonen på Svinesund er det en 15 minutters spasertur på kyststien opp til Hjelmkollen. Her er det praktfull utsikt over Svinesund med ny og gammel bro, og man kan skue langt utover mot Hvaler i vest. Hjelmkollen ble etablert som en del av et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige.

Hjelmkollen fort ligger 117 meter over havet. Det er ekstremt bratt ned til Ringdalsfjorden/Iddefjorden, så det er viktig å trå varsomt og stødig om du beveger deg mot eggen av det bratte terrenget. Det er fine naturlige sitteplasser i terrenget som egner seg ypperlig for en kaffepause eller et turmåltid ute i det fri. Kyststien ligger kloss inntil Hjelmkollen, og det er i tillegg et stort nettverk av stier og grusveier i et variert og vakkert terreng som er ideelle for turer enten det er til fots eller på sykkelen. 

Kyststien gjør en løype rett gjennom perlen Sponvika

Fra Hjelmkollen fortsetter kyststien videre ned mot Oscar Torpheimen hvor det er overnattingsmuligheter, og videre under motorveien mot Sponvika; et gammelt ladested etablert allerede på Olav Trygvassons tid. En nyere historisk teori hevder at Svolder lå ved Sponvika, nærmere bestemt ved utløpet av Svalerødkilen (Svalder). Kyststien derimot tar av rett før nedstigningen mot Sponvika og går opp på Røsteberget hvor det ligger en stor bronsealdergrav med storslagen utsikt utover Singlefjorden og helt over mot Vestfoldkysten. Fra Røsteberget går stien ned forbi Svaleraud gård og opp på Røssnesåsen hvor man passerer Kongerøysa, en meget stor gravrøys på toppen av åsen. Ved fjellfoten på vestsiden av Kongerøysa ligger det ei bjørnehule som kan være verdt et besøk. Kyststien går deretter ned til strandkanten innerst i Røsneskilen før man kommer til kommunegrensa mot Sarpsborg. 

Røsneskilen er siste stopp for kyststien i Halden, men fortvil ikke, stien fortsetter sammenhengende herfra i Sarpsborg (se kart øverst på siden).