Oppdatert artikkel finner du ved å klikke på lenken nedenfor:


KYSTSTIEN I ØSTFOLD

Fra foss til fjord og fra fjord til hav

 

Den fantastiske kyststien i Østfold tar deg med på en vandring langs kysten - full av historie, kulturminner og praktfull natur

 «Kystien» er en merket gangsti som er tilgjengelig for alle.      Hensikten er å sikre ferdselsrett i kystsonen og på den måten å åpne mulighet for at folk flest skal få adgang til vandring i den vakre strandsonen.

 «Kystien» er en merket gangsti som er tilgjengelig for alle.      Hensikten er å sikre ferdselsrett i kystsonen og på den måten å åpne mulighet for at folk flest skal få adgang til vandring i den vakre strandsonen.

Østfoldkysten (se kart over alle kyststinen i Østfold nederst på denne side) har attraktive friluftsområder av nasjonal betydning. Mellom 250 og 300 områder er sikret som friområder for all fremtid. Her kan du kose deg og slappe av på blankskurte svaberg, på badestrender og i den rike skjærgården på din vandring langs kyststien. Østfold har mange verdifulle kulturminner fra ulike tidsperioder, ikke minst helleristninger som forteller om menneskets tidligste historie. I umiddelbar nærhet til Kyststien ligger flere vakre og kjente herregårder. Gjennom dette rike og varierte landskapet kan du vandre langs Kyststien gjennom Østfold, fra riksgrensen (mot Sverige) i Enningdalen i sør til Moss i nord.

 Kyststien i Østfold er i hovedsak etablert som en sammenhengende vandringsrute på etablerte stier og mindre veier. Den er forsøkt lagt der du møter vakker kystnatur og interessante kulturminner, og du kan vandre gjennom byene Halden, Fredrikstad og Moss. Ved de naturlige innfallsportene og store parkeringsplassene er det satt opp informasjonstavler med kart som forteller deg om vandringsruten og de attraksjoner som møter deg i dette nærmiljøet. Mange steder slynger stien seg helt ut på strandkanten og over svabergene som preger landskapet. Andre steder kommer du opp på høye, skogkledde åser der du kan stoppe opp og skue ut over havet. Kyststien er hele tiden merket med den lyse blåfargen. I skogen omkring kan du fritt ferdes dersom du ønsker noen avstikkere ut fra Kyststien. Her gjelder den norske allemannsretten. Regler er slått opp på info-tavlene langs stien.


*SE KART OVER ALLE KYSTSTIENE I ØSTFOLD NEDERST PÅ DENNE SIDE


Dette er kyststien

«Kystien» er en merket gangsti som er tilgjengelig for alle. Hensikten er å sikre ferdselsrett i kystsonen og på den måten å åpne mulighet for at folk flest skal få adgang til vandring i den vakre strandsonen. Det vil gi befolkningen muligheter til varierte friluftsaktiviteter, naturopplevelser og nyte stillheten i strandsone og skjærgård.

Det er inngått avtale med grunneiere om merking. Hvor det er mulig legges det opp til kontakt mellom det offentlige veinettet og kyststiene for at man lettere kan gå inn på kyststiene på forskjellige steder, enten fra buss, egen bil eller sykkel.

En helt spesiell opplevelse på Larkollen er det å spasere på den 300 m lange naturlige moloen over til øya Danmark. Navnet har denne lille øya fått på grunn av at den rike og vakre vegetasjonen gir assosiasjoner til Danmark. Husk at det bare er når det er lavvann at du kommer deg tørrskodd over.

Kyststiene binder ofte de sikrede friluftsområdene sammen. Det legges også opp til å bedre tilgjengeligheten til kulturminner i området rundt kyststi, for eksempel gjennom skilting. De merkede kyststiene er i hovedsak tilrettelagt for ferdsel til fots.

Arbeidet med å bygge kyststier i Norge har kommet lengst rundt Oslofjorden. Fra Oslo er det nesten sammenhengende kyststi til Helgeroa på fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark. Arbeidet med å anlegge sti der det mangler forbindelse er i godt gjenge. Den første kyststien i Norge ble åpnet i Brunlanes (nå Larvik kommune) i Vestfold på slutten av 1980-tallet. Siden er det åpnet flere kyststier i de fleste kommuner rundt Oslofjorden, og ellers i landet er det også en del kommuner som har laget kyststi de siste årene.

Også i Østfold har arbeidet kommet langt. Spesielt de fire siste årene har det blitt jobbet intenst med å tilrettelegge det store kyststinettverket i Østfold. Det er bare noen veldig få områder i Østfold som nå hindrer deg fra å vandre sammenhengende fra svenskegrensen og til Moss. Kyststien her skal gå fra Svinesund til Moss, og har allerede rukket å bli et viktig ledd i Nordsjøløypa (på engelsk North Sea Trail). Kyststien på svenskegrensen starter egentlig som en avstikker helt syd i Halden. Fra Elgåfossen, som skiller Norge og Sverige, kan du vandre i fem mil i fantastisk villmark og langs Iddefjorden helt til Svinesund. Denne kyststien er en del av samarbeidsprosjektet «Kystnære Vandringsleder» mellom Øsfold og Bohuslän, som igjen er en del av det internasjonale prosjektet North Sea Trail. Arbeidet med å anlegge en kyststi langs hele Nordsjøen er allerede i gang ikke bare i Norge, men i Skottland, England, Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige.

Strandlinje på Jeløy

Nordsjøløypa, som kyststiene i Østfold er en del av, er den norske betegnelsen på det som på engelsk kalles North Sea Trail. Nordsjøløypa er imidlertid mer enn bare en sti, den tilbyr en mulighet for å utforske naturen og kulturhistorien. Langs stien finnes rikholdige kulturminner, et vekslende og dramatisk landskap og et rikt dyre- og planteliv. Man kan få inspirasjon til å vandre gjennom et besøk på hjemmesiden www.northseatrail.org der det er mulighet for å foreta en virtuell vandretur og lese artikler om kystfolkets historie og deres samvirke med naturen, men også om myter og legender som er influert av bosettingen nær havet. På siden kan man lese artikler om steder og severdigheter langs kyststien.


KART: Kystiene i Østfold

MERK: Kartene her vil gi leserne og turgåerne en god forståelse av hvor de ulik kyststiene tar seg frem i terrenget. De inntegnede stiene (blå linjer) i kartet er omtrentlige og kan varierer fra centimeter til noen få titalls meter i avvik. Kysstiene er merket med skilt ute i naturen. 

 

 Les også den glimrende boken: Kyststien i Bohuslӓn - Østfold - Akershus