Østfoldkysten

Østfolds kyststrekning får deg lett til å tenke på vakre sommerdager med badegjester på strender og svaberg samt det yrende båtlivet som svirrer mellom holmer og skjær mens havets solglitter fungerer som kulisse, og akkompagnert av måkenes skrik høres "soundtracket" til norsk sommer på sitt beste. Ja, man er inne på noe der, men Østfoldkysten er mye mer enn mai - august. Østfoldkysten inviterer til storslåtte og varierte opplevelser året rundt.

 

Østfolds skjærgård er stor og mangfoldig. På en tur langs Østfoldkysten reiser du gjennom rolige sund og viker via noen fjordarmer og ut til de ytterste skjær som er skyllet og skuret nakne av bølger fra Ytre Oslofjord og Skagerrak. 

Sommerfuglen Klippeblåvinge trives godt på Østfoldkysten

Sommerfuglen Klippeblåvinge trives godt på Østfoldkysten

Østfoldkysten er så mangt - avhengig av hvem som ser og opplever, og avhengig av hvor det skjer. Lengst ute er det fiskerens rike, lenger inne er det de små kystsamfunnene og hytteområdene som overtar, sammen med tettbebyggelser og byer. Nordligst på Østfoldkysten ligger Mosseregionen med sine frodige kulturlandskap som strekker seg ned til Oslofjorden. Jeløy utenfor Moss er et av stedene i landet med rikest flora. Her er store grønne lunger i form av bøkeskog og løvskog. I tillegg er det et karrig og knudrete vulkanlandskap som dominerer den sydvestlige delen av øya. Iddefjorden er Østfolds lengste fjord og den skiller seg ut kraftig mot resten av Østfoldkysten. Iddefjorden er vel det nærmeste vi kommer begrepet Vestlandsfjord på Østlandet. Langs Iddefjorden vokser trestammene nesten helt nede ved vannkanten som en motsats til kystområdene til Fredrikstad og Hvaler hvor nakne svabergområder er det vanlige ved vannkanten. Med alle mulige overganger og kombinasjoner gir dette et variert og interessant bilde for den naturinteresserte.

Strandlinje med rullesteiner i herlige grå- og bruntoner, svaberg i glinsende oransje, blått hav mot vid horisont, slik stiger Østfold opp i dagen. Ytterpunktene i denne vakre og interessante skjærgården kan nevnes på rekke og rad; Heia, Torbjørnskjær, Tisler, Herføl, Lauer, Homlungen, Vikerhavna, Brattestø, Akerøya, Søster-øyene,Struten, Kuvauen, Fredagshølet, Strømtangen, Hankø, Saltholmen, Sletter-øyene, Jeløy, og Gullholmen. I stormvær og stille har mangt et sjømannskap blitt satt på prøve mot lumske undervannsskjær, strømninger, brått og brenninger, i små og store båter, året rundt. Mangt et forlis med tragedier og heltedåd har hatt Østfoldkysten som skueplass. 

Når vi ser på svabergene, øyene, holmene og skjærene rundt oss, står de for oss som evig uforanderlige. Når rødskjæret farger dem i solnedgangen, eller når skumsprøyten løsriver seg fra de gråblå bølgene og vaker oppover klippene, tror vi at slik vil det alltiid være. Men vår tilværelse er bare som øyeblikk i den geologiske historien.

Den samme kyststripen er også feriefolkets eldorado i sommerstille og havblikk. Langs hele Østfolds kystlinje finnes alle de ingredienser vi ønsker oss på feriemenyen; lyden av bølgeskvulp og tøffende snekker, lune viker, strender og holmer du kan ha helt for deg selv når du er heldig. Sommerdagen kan åpne med et morgenbad i salt sjø, og når sola baker en brun rygg kan det smake med reker på bryggekanten, eller en båttur mellom holmer og skjær. I de lange lyse sommerkveldene kan du døse av med et smil om munnen når du raskt tenker på gufset fra sist vinter, og at det ennå er mange måneder til neste vinter.

Dyre- og fuglelivet er med på å prege Østfoldkysten året rundt. De ytre skjærene i Hvalers havområde er tilholdssted for om lag 500 steinkobber. Her føder de ungene sine og fisker i havet omkring både på norsk og svensk side. Østfoldkysten har et usedvanlig artsrikt fugleliv. både sommer som vinter, og samlet er det registrert omkring 260 arter. Årsaken er blant annet det gunstige sommerklimaet, som gjør at en rekke mindre spurvefugler finner egnede miljøer i den ytre kystsonen. Øyene ytterst på Østfoldkysten fungerer som stoppested for mange større fugler, før den store vinterreisen.

Nattergalen (Luscinia luscinia) er en kjær gjest fra begynnelsen av mai. De høye, klare tonene trenger inn i sommernatten og forstummer først utpå formiddagen. Etter eggklekkingen er det nesten ikke en lyd å høre fra hverken unger eller voksne, og i august trekker den sørover til varmere strøk. På Akerøya Ornitologiske Stasjon blir nattergalenog mange andre fugler som trekker til sørligere strøk, registrert og merket.

Nattergalen er en kjær gjest på Østfoldkysten fra begynnelsen av mai.

Nattergalen er en kjær gjest på Østfoldkysten fra begynnelsen av mai.