Back to All Events

Livskaféen Lyst på livet

Kurset passer for deg som er 60+, og som ønsker å lære mestring for best mulig livskvalitet.
07.11.18 Livskafé1: Å ha lyst på livet
05.12.18 Livskafé2: Naturlig aldring
23.01.19 Livskafé3: Sikkerhet og trygghet i hjemmet og utenfor
13.02.19 Livskafé4: Ernæring. Du blir hva du spiser
13.03.19 Livskafé5: Fysisk aktivitet
24.04.19 Livskafé6: Avslutning og oppsummering
Det er begrensede plasser. For påmelding henvender du deg til leder av Frivilligsentralen, Ann Karine Forsberg Larsen,
tel. 982 21 270. Seks kurskvelder koster 200 kr, som også dekker et måltid.

44359809_2143096092597356_1210914309111021568_n.jpg