Back to All Events

FREMTIDENS PRODUKTER OG TJENESTER - Litteraturhuset Fredrikstad

Har din bedrift overblikk over mulighetene som ligger i offentlige anskaffelser? Gode offentlige innkjøp kan fungere som testmarked for innovasjon, og være et godt hjemmemarked for lokale bedrifter – gjerne før de går nasjonalt eller internasjonalt.

Hva som finnes på markedet endres i høyt tempo. Næringslivet har fagkunnskapen. Denne offentlig-private gjensidigheten kan gi begge parter grunnlag for utvikling av fremtidens produkter og tjenester.

Dette møtet er startpunktet for kommunens nye anskaffelsesstrategi, som aktivt søker etter bedre dialog og innovasjon i samarbeid med bedriftene.

Agenda

Innkjøpssjefen har ordet. Innkjøpssjef Karin Nordal fra Fredrikstad kommune forteller om den nye anskaffelsesstrategien, nye retningslinjer for anskaffelser og visjoner for fremtidig samarbeid med næringslivet. Samtidig gir hun bedriftene en liten opplæring, for følger du noen enkle prinsipper, kommer du nærmere en kontrakt.

Hva kommer av innkjøp? Sammen eller alene?Allerede nå vet kommunen hva som skal anskaffes det nærmeste året. Her får du en visning av kommende anskaffelser, som din bedrift kan forberede seg til alene, eller kanskje sammen med en partnerbedrift? – Ved Karin Nordal og Tarjei Riiser på vegne av teknisk drift, som er største innkjøper i Fredrikstad kommune

Slik har vi lykkes.Hør fra noen av bedriftene som har lykkes gjennom offentlige anskaffelser – Dignio og Netron er to av de.