Back to All Events

FEMTI ÅRS OKKUPASJON: PALESTINERNES HVERDAG - Litteraturhuset Fredrikstad

Palestinakomiteen Fredrikstad og omegn inviterer til åpent møte om palestinernes hverdag under okkupasjonen. Arne Birger Heli holder foredrag og presenterer et rikt billedmateriale. I følge komiteen er teamet betydelig underkommunisert i norsk presse: trakasseringen palestinerne møter, volden de utsettes for, arrestasjoner uten medhold i lov, og ikke minst alle de restriksjoner, forbud og påbud okkupasjonsmakten pålegger den palestinske befolkningen. 

Arne Birger Heli har reist mye på Vestbredden, bl.a. som leder av studieturer. Han har vært aktiv i solidaritetsarbeid for Palestina i mange år, og har skrevet boka Hatets flammer. Hvordan det er å være palestiner i et okkupert Palestina (2016). Bokas tittel er hentet fra et utsagn fra en av palestinerne i boka som forteller om et terrorangrep mot en palestinsk familie der nesten en hel familie brant inne. Forfatteren spør intervjuobjektet om familien var politisk aktiv eller om det var andre grunner til at nettopp de ble rammet? «Nei», svarer palestineren, «det er fordi de hater oss palestinere».