Back to All Events

TVANG OG TVIL – PSYKIATRIEN SETT FRA INNSIDEN - Litteraturhuset Fredrikstad

Med det siste lobotomiinngrepet i 1974 ble psykiatriens overgrepshistorie erklært avsluttet i Norge. Men fortsatt er rommene lukket. De moderne overgrepene er tilpasset vår tid. Vi ser dem bare ikke. Det hevder Marianne Mjaaland i sin krasse kritikk av norsk psykiatri.

Marianne Mjaaland er lege og psykiater med doktorgrad i kirurgi og har 35 års klinisk erfaring. Hun har arbeidet som journalist i Aftenposten, fagsjef i Helsetilsynet og vært leder i Hydro på Rjukan. Hun fikk Menneskeverdprisen i 2009.