Back to All Events

Flyktningmarsjen, Ørje

Flyktningmarsjen er en turmarsj som arrangeres av Rødenes Idrettslag. I år er det 32. gangen den arrangeres.

Historien bak Flyktningemarsjen:
Den ruten som Flyktningmarsjen følger, er i store trekk den som grenselosene Arthur Gåseby og Iver Skogstad brukte under 2.verdenskrig.

Det var Arthur Gåseby som begynte med denne flyktningtransporten i slutten av 1940. Han fortsatte fram til april 1942, da han selv måtte rømme til Sverige.

Iver Skogstad var allerede igang med flyktningtransport, men da Gåseby rømte, overtok Skogstad hans rute og forbindelser. Skogstad drev virksomheten fram til oktober 1944, da han ble arrestert av tyskerne og satt på Grini fram til frigjøringen i mai 1945.

Hvor mange mennesker disse to hjalp ut av tyskernes klør og til sikkerhet i Sverige, er det ikke noe eksakt tall på. Men det antas at Gåseby krysset over med 200-300 personer og Skogstad 400-500. 

Det var flyktninger, svært ofte jøder, som de enten møtte i Oslo og utstyrte med falske grenseboerbevis, eller som de møtte på vestsiden av Rødenessjøen. De fraktet flyktningene over med båt, ga dem mat og kanskje noen timers søvn, før de midt på natta, i stummende mørke, førte dem over til svenske millitærmyndigheter i Långvassdalen.

Grenselosene gikk forskjellige ruter, men den stien som Flyktningmarsjen følger, er den som ble mest brukt. Stien var meget god synlig de første årene etter krigen - bred og opptråkket. Nå er den imidlertid i ferd med å gro igjen, men kanskje vil denne marsjen være med på å "vekke opp" den gamle flyktningveien?

Velkommen til en tur i flyktningenes fotspor!