Back to All Events

RIDDERDAGENE PÅ STOREDAL


Ridderdagene på Storedal blir tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede (syns- og bevegelseshemmede) barn og ungdommer, og deres familier. I tillegg ønsker vi å invitere barn og ungdom med andre funksjonshemminger, samt familier med funksjonshemmede voksne foreldre.

Målgruppen for Ridderdagene på Storedal 1.-3. september 2017 er både funksjonshemmede og funksjonsfriske i alle aldre.

Ridderdagene på Storedal er nå blitt et fast årlig arrangement, med deltagere fra hele landet. Arrangementet vil gi de funksjonshemmede og alle andre anledning til å trene og holde seg fysisk aktive med det mål å delta i aktivitetene. Ridderdagene gir mange mennesker mulighet til å oppleve gleden ved mestring, selv når man har fått store fysiske utfordringer.