Back to All Events

Kanuslusing i Haldenvassdraget - Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje

I sommer ønsker Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje å tilby en publikumspakke som inkluderer  både et besøk på museet, leie av kano og slusing. Ved å besøke museet kan man lære mer om det biologiske mangfoldet i skog og vassdrag. Her vises samspillet i vårt økologiske miljø, naturens  hemmeligheter og områdets rike dyreliv presenteres. Museet formidler også historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting, og treforedling og sentralt står selvsagt kanalbygger Engebret Soot (1786-1859) og hans livsverk. Når du så ferdes i vassdraget med kano vil du kunne oppleve naturen, båtene og slusene på nær hold.

Oppmøte i resepsjonen på Haldenvassdragets Kanalmuseum 11.juni kl 11.00 - for å hente utstyr mm.

Slusepakken vi tilbyr inkluderer:
- Inngang på Haldenvassdragets Kanalmuseum for inntil 3 personer. 
- Tilgang til 1 stk kano med utstyr og plass  (det er plass til inntil 3 personer i båten)
- Slusing opp fra Dampbåtbrygga til Rødnessjøen, ca kl 12.00.
- Slusing ned fra Rødnessjøen tilbake til Dampbåtbrygga, kl ca 15.00.