Back to All Events

Kjærlighet som medisin - om å bli sett i psykiatrien - Villa Hjerterom

I dagens psykiatri er mye av behandlingen av psykisk syke basert på diagnoser og medisinering. 

Er det mulig å tenke nytt og annerledes?
Hva er det mennesker i krise har behov for?
Det settes etter Maja Thunes mening alt for fort merkelapper på menneskelige reaksjoner og uttrykksmåter,
som kan være helt adekvate når man ser på konteksten de har oppstått i. 

Mange av de såkalte diagnosene er i utgangspunktet naturlige reaksjoner som oppstår gjennom kriser,
etter tøffe livsbelastninger og/eller vanskelige oppvekstvilkår. 

Kan disse uttrykksmåtene forstås og helbredes på en ny og annerledes måte?

#

Foredragsholder Maja Thune fikk i sin ungdom diagnosen scizofreni og har flere tvangsinnleggelser bak seg.

Som voksen jobber hun i dag som spesialpedagog, uttrykksterapeut og yogalærer,
og utdanner andre innen terapeutisk yoga.
Hun har jobbet mange år innen psykiatrien og benyttet yoga som terapeutisk verktøy på sykehus
de siste ti årene, og har innført yoga som behandlingmetode på DPS-nivå.
Maja har gitt ut tre bøker, og er en etterspurt foredragsholder innen feltet kunst, kropp og psykisk helse.

”Vi ber ikke om utskrifter, forklaringer, diagnoser, prosedyrer.
Vi ber ikke en gang om overbevisninger.
Vi ber om å bli sett av en annen.
Vi ber om et ansikt.”

- Stein Mehren

#

Dette foredraget er godt egnet for pasienter, pårørende og helsepersonell.

#

Velkommen til en minnerik kveld på Villa Hjerterom!