Back to All Events

Childism, Et Teater TING - Norwegian Theatre Academy

CHILDISM et teater-ting Childism tar opp temaet barnemishandling og seksuelle overgrep mot barn. Det er basert på et lengre research arbeid ved Høgskolen i Østfold omkring iscensettelse av dokumentarisk materiale. Teater-tinget presenterer bruddstykker fra samtaler med en imformant, en dommer, ansatte I hjelpeapparatet og foreldre. Publikum møter sterke fortellinger, men også betraktninger fra ulike samfunns-stemmer som belyser problematikken fra flere hold. Samtale med publikum er en sentral del av forestillingen. Vi spør hvordan vi kan sette ord på dette tabubelagte temaet i et offentlig fora, hvordan vi kan se og forsøke å forstå overgrepsutsatte, og hvordan vi kan finne et språk som er relevant I en offentlig diskurs omkring overgrep mot barn. • Childism berører og gir en intens innsikt i overlevelse etter seksuelle overgrep • Childism berører fordi vi lærer med våre sanser, vårt intellekt og vårt hjerte • Childism tar opp fellesskapets syn på barn og hva vi voksne tillater oss av krenkelser Forestillingen er utviklet gjennom en rekke workshops i samarbeid mellom dramaturg Camilla Eeg-Tverbakk, skuespiller Petra Fransson og danser Henriette Slorer. Visning Onsdag 5. April kl 13.00 og kl 17.00 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad – lokalene til Akademi for scenekunst Varighet ca 2 timer inklusive samtale. Maks 60 publikummere per visning. Billetter kr 100,- (grupperabatt mimimum 10 pers, kr 50,- per billett) Ta kontakt med Patricia Canellis for mer informasjon og billettbestilling: patricia.canellis@hiof.no