Back to All Events

Pårørende er en ressurs – men blir vi utnyttet? - Litteraturhuset Fredrikstad

I anledning de stadige meldinger om dårlig eldreomsorg har Pårørendealliansen stiftet Pårørendeaksjonen for bedre eldreomsorg . Nå har de nettopp gjennomført Norges første diagnoseuavhengige Pårørendeundersøkelse med over 3 100 svar og dette vil bli til en rapport i 2017. Anita Vatland er leder og styreleder i Pårørendealliansen. Pris: Gratis Sal: Egalia Arrangør: Fredrikstad Demensforening http://litthusfred.no/events/parorende-er-en-ressurs-men-blir-vi-utnyttet/