Back to All Events

MOZARTFESTIVALEN 2017 - Fredrikstad


Mozartfestivalen 21. - 23. april 2017

mozartfestivalen

Mozartfestivalen ble etablert i 2013 og i år jubilerer vi. det sammme gjør Fredrikstad kommune, det er duket for kulturfest!

Festivalen har sin opprinnelse i musikk- og kulturmiljøet i Nedre Glomma-regionen, og er tuftet på et felles ønske om å samle gode krefter for å etablere en profesjonell arena for klassisk musikk. Hovedsetet for festivalen vil være Gamlebyen i Fredrikstad.

Vår visjon er å skape en synlig, årviss klassisk musikkfestival med lokal forankring og som bygger broer mellom mennesker og kulturer med hovedfokus på 1700-tallet og fylkets historiske arenaer.

Vi ønsker å være en musikkfestival som forsvarer, belyser og beriker det klassiske musikkmiljøet i Fredrikstad og Østfold. 

Musikalsk ansvarlig for Mozartfestivalen er pianist Håvard Gimse og fiolinist Geir Inge Lotsberg.