Back to All Events

VED SKRIFTEN ALENE - Litteraturhuset Fredrikstad

Onsdag 15. mars 2017
Klokken : 19:00 - 20:00

Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Borg bispedømme

Martin Luther oversatte Bibelen til sitt morsmål, slik at den kunne leses og forstås av alle. Men Bibelen består av mange forskjellige tekster – både i form og innhold. Hvordan mente Luther at vi skal forstå Bibelen, og hva betyr det for oss i dag? Er alt som står der retningsgivende for liv og tro? Er det forskjell på hvordan Luther ser på Bibelen og muslimer ser på Koranen?