Back to All Events

"Fredrikstad - 450 år" - Borge Musikkorps - Blå Grotte

Borge Musikkorps presenterer

FREDRIKSTAD 450 ÅR

En reise gjennom byens musikk og komponister...!

Borge Musikkorps presenterer en reise blant byens musikk og komponister i anledning av at Fredrikstad fyller 450 år i 2017. Korpset har vært så heldige å få Torstein Aagaard-Nilsen til å skrive et større verk til korpset, som vil ha sin urfremførelse på denne konserten. I tillegg består programmet av originalskrevet musikk for janitjarkorps skrevet av komponister som bor eller har bodd i Fredrikstad. To hjørnesteiner i korpsliteraturen er stykkene "Festival Overture" og "Fanfare og Korall" som begge er skrevet av Egil Hovland. Begge vil bli fremført på konserten. Konserten er også avsluttningskonserten på "Egil Hovland Festival 2017". "Konserten er bl.a. støttet av "Komponistforeningen 100 ÅR". Vi er også så heldige å ha med oss en solist i verdensklasse på eufonium. Hans Andreas Kjølberg vil være solist på konserten i Trygve Madsen sitt stykke "Concertino for Euphonium and Symphonic Band". I tillegg vil vi fremføre Sigurd Sjøberg sin flotte marsj "Norsk Frihetsmarsj" og den litt mer moderne marsjen "Please Shut Up!" av Frank Nordensten. Dirigent på konserten vil være Borge Musikkorps sin Musikalske Leder og faste dirigent, Frode Amundsen.

Program på konserten:

«Festival Overture» Egil Hovland

 «Concertino for Euphonium and Symphonic Band» Trygve Madsen

    solist på eufonium: Hans Andreas Kjølberg

«Norsk Frihetsmarsj» Sigurd Sjøberg

pause

«Fanfare og Korall» Egil Hovland

- «Bestillingsverk» Torstein Aagaard-Nilsen (i anledning Fredrikstad 450 ÅR)

- «Please Shut Up!» Frank Nordensten