Back to All Events

Presentasjon av kunstprosjektet Skulpturstopp! - Fredrikstad Kino

Østfold kunstsenter og Fredrikstad kommune har invitert Sparebankstiftelsen til å presentere Skulpturstopp, et kunstprosjekt på Østlandet. Kultursjefen i Fredrikstad, Ole-Henrik Holøs Pettersen, vil også presentere byens tanker om kunst i offentlig rom. Fredrikstad (Jaume Plensa) og Moss (Kirsten Ortwed) er så langt de to utvalgte byene i Østfold som er del av prosjektet Skulpturstopp. Mange engasjerte seg i sommer når idéskissen og plasseringen av Plensas skulpturer ble offentliggjort. Dette er en anledning til å bli bedre kjent med hele prosjektet og tankene bak!

18.00 – 18.20
Ole-Henrik Holøs Pettersen, kultursjef i Fredrikstad, presenterer byens tanker om kunst i offentlig rom
18.20 – 19.00
Anders Bjørnsen fra Sparebankstiftelsen presenterer kunstprosjektet Skulpturstopp
19.00 – 19.15
Spørsmålsrunde