Back to All Events

FORBRYTELSE OG STRAFF - Litteraturhuset Fredrikstad

Der det fins mennesker, fins det laster. Og ikke minst forbrytelser. Hva slags rettstilstand og hvilke forbrytelser har preget Fredrikstad-samfunnet fra starten av og frem til i dag? Og hvordan er forbryterne blitt dømt og straffet?

Kriminalitetsutvikling og straff gir et nært og avslørende bilde av et samfunn. Hva som er ulovlig, og hvordan straffene utmåles – og ikke minst, hva slags straff samfunnet har dømt overtrederne til ¬ – har forandret seg betydelig gjennom de siste 450 årene.

Historiker Trond Svandal foredrar.