Back to All Events

Samlivskurs om kulturforskjeller

Lær å håndtere kulturforskjeller mellom deg og din partner på en bedre måte.
Samlivskurs for dere kommer fra forskjellige kulturer.

TID: Lørdag kl. 10.00 -18.00 og søndag kl. 10.00-18.00

På dette kurset ser vi på kulturforskjeller i vid forstand. Dere kan være partnere med ulik nasjonalitet, ulik religiøs – eller verdimessig bakgrunn eller med store forskjeller i oppvekstsvilkår.

Vi vil i løpet av kurset ha belyst disse sentrale spørsmålene som ofte er kjernen til samlivsbrudd og konflikter:

Historien vår gjør oss til den vi er – respekt for hverandre og hverandres kultur og verdier – hvordan får vi det til?
Verdier, Hvordan kan du ivareta både deg selv med egne verdier og den andre sine verdier i forholdet?
Kultur, hvilke likheter og forskjeller er det mellom kulturene deres? Hvordan kan disse forenes på en god måte for begge?
Hvordan kan du sette sunne grenser for begge i forholdet?
Hvordan kan du lettere differensiere hva som er ditt og den andre sitt?
Fremmed språk, misbruk av den andre sine begrensninger i forhold til språkforståelse.
Hva skal barna lære? Hvilke kulturelle verdier skal de få med seg videre? Hvilket språk skal vi snakke hjemme?
Økonomi. I mange fremmedkulturer er det vanlig å sende penger hjem til foreldre og slekt som er dårlig stilt økonomisk. Hvordan påvirker dette deres forhold? Hva er greit? Økonomisk skjevhet i forholdet, hvordan leve med det?
Støtteapparater og nettverk
Kurset gjennomføres i egne kurslokaler i Skjærviken i Østfold. Kurset er åpent for tilreisende i fra hele Norge. Kostnader for overnatting kommer i tillegg og må skje i egen regi på nærliggende hotell som finnes både i Fredrikstad og i Sarpsborg. Kursleder er behjelpelig med å fremforhandle gode priser og booking på to alternative hotell: Quality Hotel og Resort Sarpsborg.

KURSLEDER: Ann Christine Svindland Jørgensen, ac@gestaltsenter.no, tlf. 915 42 757