Back to All Events

Forbausende byfest 2016 - Sarpsborg sentrum


Byfest for bedre bymiljø: Lørdag 24. september inviterer vi igjen til Forbausende byfest i Sarpsborg. I 2016 tar i bruk et nytt område av byen og lar oss forbause.

Forbausende byfest er et bidrag til å sette fokus på bymiljøet, og alternativ bruk av byen. Kommunen legger rammene for arrangementet og samarbeider med lokalt næringsliv, frivillige lag og organisasjoner, kunstnere, artister m.m.   Under byfesten forvandles gater og plasser, som ellers er dominert av biler, til sosiale møteplasser der folk kan erfare en annen bruk av byrommene i sentrum. Det er et mål å skape opplevelser, viten, liv og oppmerksomhet om mulig bruk og utvikling av Sarpsborg sentrum. 

Sarpsborg har, som mange andre byer, et mål om å styrke sentrum til å bli levende og attraktivt. Byutvikling handler ikke bare om nybygging og samferdselssatsinger. Det handler også om å løfte frem og dyrke det potensialet vi allerede har i Sarpsborg, i bygninger, mellom husene, i parkene og på plassene. 

Det er et mål å gjøre byen vår litt mer spennende, morsom og grønn!

Later Event: September 24
NM i roing