Back to All Events

Vekkelsesbevegelser, lavkirkelighet - Ullerøy kirke


12 kirker på 12 måneder: Foredrag om vekkelsesbevegelser og lavkirkelighet.

Foredraget holdes av Arne Bugge Amundsen, norsk teolog og kulturhistoriker fra Fredrikstad. Han er professor i folkloristikk ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

12 kirker på 12 måneder
Dette er det åttende arrangementet i 1000 års-serien 12 kirker på 12 måneder. Ansvarlig for arrangementet er kirkene i Sarpsborg i samarbeid med Tirsdagsforum.