Back to All Events

Ullerøydagen - Skjebergkilens Marina


Bygdedag i Ullerøy for hele familien.

Stort loppemarked og auksjon kjennetegner dagen. I tillegg er det flere opptredener på scena, og forskjellige aktiviteter. Flere hobbykremmere og utstillere er på plass, og det er mat og drikke å få kjøpt hele dagen.

Ullerøydagen arrangeres av Ullerøy Idrettslag, UllerøySanitetsforening og Ullerøy Normisjon, og arrangeres i år for 32. gang.

Later Event: August 13
Brukenfestivalen - Rolvsøy Arena