Back to All Events

BYEN BRENNER – UTSTILLING PÅ BYBROEN I HALDEN - Halden Historiske Samlinger


 3. juli - 31. august

Hva skjer med mennesker når byen deres rammes av krig? Med en utstilling på bybroen i  Halden sentrum forteller vi om byer i krig og brann.

I juli 1716 angrep svenske styrker Fredrikshald og Fredriksten under sitt forsøk på å innta Norge som et ledd i å svekke det dansk-norske riket og sikre eget land. Styrkene inntok byen og fortsatte med å angripe festningen. Ved at byborgerne tente fyr på sin egen by, måtte svenskene gi opp angrepet på festningen og etter hvert felttoget i Norge. Denne historien blir fortalt ved en utstilling på bybroen i Halden 3. Juli til 31. August.