Back to All Events

Olavsdagene: Olavsvake - Sarpsborg kirke


Olavsdagene inviterer til våkenatt gjennom Olsoknatten.

I middelalderen var det vanlig å innlede store høytider med en våkenatt. 

Hovedmarkeringen av Olsok skjedde gjennom døgnet fra 28. til 29. juli – et døgn med fordypning i Olavsarven. Fra gammelt av snakket man da heller om «Olsokdøgnet», eller «Det Hellige Døgnet», istedenfor Olsok. En vesentlig del av feiringen var våkenatten. 

Sarpsborg kirke vil derfor være åpen gjennom hele Olsoknatten. Vigilie (Våkenattsbønnen) vil bli sunget i en noe forkortet utgave, og det vil være mindre kulturinnslag på forskjellige tidspunkter gjennom natten. Samtidig vil det være mulig å trekke seg tilbake og hvile til enhver tid for de som har behov for det. Olavsvake vil bli avsluttet med tidebønn («laudes» eller morgenbønn), og frokost.

Det skjer også mye annet under Olavsdagene 27. - 28. juli. Klikk her for hele programmet.