Back to All Events

ÅPEN GOLF-DAG FOR BARN OG UNGE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Golf Grønn Glede i Drøbak Golfklubb inviterer til

Åpen golf-dag for barn og unge  med nedsatt funksjonsevne

(13.05.2016) Lørdag den 21. mai arrangeres det Åpen Dag for barn og unge med nedsatt funksjonsevne på Drøbak Golfklubbs bane i området Kringerud-Belsjø-Ullerud – med utgangspunkt i klubbhuset på Nordre Belsjø: 

-Vi starter klokken 13:00, og denne lørdagen skal vi ha det gøy med flere poster på programmet, og alle skal få være med på alt, lover Per Hansen, som er leder av Golf Grønn Glede i DGK, og oppfordrer: -Ta med familie, søsken, besteforeldre, tanter og onkler, venner og kjente og ha det moro på golfbanen. Og, naturligvis, andre med interesse for golf er også hjertelig velkomne!


Hansen forteller at arrangementet er en oppfølging av Grenseløs skoleidrettsdagen i Ski alliansehall høsten 2015 der golf var en populær innslag for barn og unge. Norges idrettsforbund og Akershus idrettskrets håper derfor det blir et fast treningstilbud i Drøbak golfklubb også for denne målgruppa. -Vi i Drøbak Golfklubb har drevet med Golf Grønn Glede i mange år og tilrettelagt golf for at idretten skal kunne drives av alle, sier Per Hansen og forteller at golf er en flott idrett for alle: -Noen vil alltid kunne klare litt, mens alle kan få til det utrolige og bli veldig gode i sin mestring, sier han og forteller at i golf er det viktigste å få delta på egne premisser slik at spillet tilpasses den enkelte golfspilleren.


Golf Grønn Glede
Per Hansen (65), som er bosatt i Nordre Frogn, fikk selv en skade i 2002 – en skade som endret livet hans drastisk: -Fra å være bedriftsleder opplevde jeg en situasjon der jeg nærmest bare eksisterte, og jeg har brukt mye tid på trening - spesielt golf - til å bygge meg opp og holde meg i form etter dette, forteller Hansen, som legger vekt på at dette er gjort i et godt og trygt nettverk sammen med bla venner og andre deltakere i Drøbak Golfklubb/GGG. Per begynte å spille golf i Drøbak i 1991, og tok Grønt Kort samme år. I dag spiller han årlig ca 180 runder golf – de aller fleste på Drøbak Golfklubbs egen parkbane i området Ullerud-Belsjø-Kringerud like nord for Drøbak.

                                                

GGG - et golftilbud med trening tilpasset hver enkelt:
I Golf Grønn Glede tilrettelegges golf for personer som av ulike årsaker trenger dette og alle får sin golftrening tilpasset sitt eget behov. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas, heter det på hjemmesiden til Norges Golfforbund: -Golf Grønn Glede i Drøbak har fått mange medlemmer, som av ulike årsaker er eller har vært utenfor arbeidslivet; langtidssykemeldte, uføre eller mennesker som jobber for å komme tilbake etter en ulykke eller sykdom. Vi har også tilbud til funksjonshemmede, bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede deltakere, sier Per Hansen og forteller at klubben samarbeider med Golf Grønn Glede i Norges Golfforbund og Aktiv på Dagtid i Akershus Idrettskrets: -I tillegg mottar vi økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, Akershus Idrettskrets, Frogn og Nesodden kommune og ExtraStiftelsen, sier Hansen og forteller at trening med Golf Grønn Glede er en av aktivitetene i Aktiv på Dagtid i Frogn og Nesodden. -Andre som normalt kan delta i Aktiv på Dagtid i andre kommuner kan også delta. Alle i målgruppen har et tilbud om introduksjon for nybegynnere, opplæring med instruktør for å gjennomgå «Veien til Golf» - som er Golfforbundets treningsopplegg for å kunne spille på banen - og bistand med hjelp til spill på banen ut fra den enkeltes egne forutsetninger. -Golf er en fysisk aktivitet med moderat intensitet, og passer for nesten alle: Vi er ute, trener og lærer å spille golf, og etter hvert mestrer spillet på treningsfeltene. GGG har et godt og trygt sosialt miljø og vi har en rekke sosiale aktiviteter for alle, avslutter Per Hansen og ønsker velkommen til Åpen Dag for barn og unge med nedsatt funksjonsevne førstkommende lørdag.


Se mer på Drøbak Golfklubbs hjemmeside: 
http://www.drobakgolf.no/klubben/golf-gronn-glede/