Back to All Events

Kunnskapens Borg 2016: St. Olav som konge og Kristus-lik helgen - Østfoldmuseene

I årets siste utgave av foredragsrekka Kunnskapens Borg, får Borgarsyssel Museum storfint besøk av arkeolog og forsker Øystein Ekroll. Han vil snakke om Sarpsborgs grunnlegger Olav Haraldsson som helgenkonge, og fokusere på Olavskulten og pilegrimsmålet i Trondheim. Han vil spesielt trekke fram hvordan Oktogonen i Nidarosdomen kan sees som et fysisk uttrykk for Olavs Kristus-lignenede status i katolisismen i middelalderen. Foredraget har fått tittelen Sarpsborg – Nidaros – Jerusalem. Olav Haraldsson som konge og Kristus-lik helgen. Øystein Ekroll tok magistergrad i nordisk middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen i 1986. I dag er han førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, der han har arbeidet siden 1992. Ekroll er spesialist på bygningsarkeologi, og har arbeidet med konservering av steinbygninger og ruiner i hele Norge, bl.a. middelalderruinene i Gamlebyen i Oslo. Ekroll har bidratt til oppbyggingen av museet i Erkebispegården iTrondheim, og deltatt ved en lang rekke utgravninger i Norge og Hellas. Han har publisert et større antall artikler om bygningshistorie i middelalderen. 
 Inngang kr 120,- (inkl. avgift) 
Sted: Olavs hall