Back to All Events

Basar - Peisestua i Frikirken

Støttegruppa for Astma   og Allergi     avholder sin årlige BASAR Torsdag 3November i Peisestua i Frikirken.   Dørene åpnes klokken 13.00. Mange flotte Gevinster. Mannskoret synger fra klokken 18.30.. Kafesalg av kaker vafler pølser brus og kaffe.    Trekning samme kveld fra klokken 20.00
 ALLE ER HJERTLIG VELKOMMEN