Back to All Events

Sarpsborg Akvarieklubb arrangerer - Arbeidernes jeger og fiskeforening på Baterød

Sarpsborg Akvarieklubb arrangerer Storauksjon med fastprisbord 13. november 2016 Søndag 13. november 2016 - (Heldagsarrangement) Sarpsborg Akvarieklubb har igjen gleden av å kunne arrangere storauksjon. Storauksjonen holder til i lokalene til Arbeidernes jeger og fiskeforening på Baterød. Auksjonen starter kl. 12.00, og innlevering av objekter vil være mulig mellom kl. 10.00-11.30. Auksjonen er åpen for alle, og det vil være lov å auksjonere bort kun fisk og krepsdyr. Budgivning vil skje i hele tiere, og med startpris på 50 kr hvis ikke annet er oppgitt. Alle objekter vil bli vist frem på prosjektor. Vi oppfordrer at all fisk pakkes godt slik at vi unngår lekkasjer, oksygenmangel og lignende. Pass på å merke objektene godt med tanke på navn på selger, selgernr, (Forhåndsregistrering) og hva som auksjoneres bort. Klubben forbeholder seg retten til å slå sammen poser eller forkaste objekter hvis vi ser det som nødvendig. Vi vil også denne gang arrangere fastprisbord for de som ønsker å selge andre akvarierelaterte objekter som planter, for, akvarier etc. Dette vil foregå i samme etasje som auksjonen og ekspederes av en av våre medlemmer. Objektene skal være godt merket med selgernummer og ønsket fastpris for objektet. Vi krever også at selger legger ved en tilhørende liste over objekter og ønsket salgspris på objektene, slik at vi enkelt kan holde kontroll over hvem som selger hva på fastprisbordet. Det vil også være kiosksalg hvor det blir salg av pølser, vafler, kaffe og brus. Ellers blir det lotterisalg med mange flotte premier fra våre sponsorer. Veibeskrivelse: Kommer du fra E-6 Mosseveien, ta av første avkjørsel til Sarpsborg ved Quality Hotell, kjør til sykehuskrysset i sentrum, ta til venstre i lyskrysset mot Kurland. Passer Borg Hansa bryggerier og ta til høyre med en gang inn i Vannverksveien. Kjør ca.1 km. Og ta av høyre mot Baterød, Sarpsborg Vannverk (akkurat der lysmastene slutter). Kjør opp en bakke og ned en bakke. Da får du en parkeringsplass på venstre hånd. Parker bilen der. Hele denne veien vil bli markert med fiskeplakater. Kommer du fra Halden(Sverige), kjør over Sannesundbrua, forsett videre forbi Biltema, ta så av ved siste avkjørsel til Sarpsborg ved Quality Hotell ved Grålum. Deretter følger du samme rute som nevnt ovenfor. For kart gå inn på www.gulesider.no og søk etter adressen: Vannverksveien 114, 1727 Sarpsborg Auksjonssalær er 20 %, forhåndsregistrering av salgs nummer skjer ved henvendelse til BJØRN LINDHOLM 406 07 364 Hilsen Sarpsborg Akvarieklubb