Back to All Events

Kommunikasjon og ferdsel i middelalderen

 

Anne-Sofie Hygen, tidligere fylkeskonservator i Østfold:  “Kommunikasjon og ferdsel i middelalderen.”
Anne-Sofie Hygen har en fortid som fylkeskonservator i Østfold og er godt kjent i vårt distrikt. Hun vil ta oss med på vandring i eldre tider og fortelle om pilgrimsleder og andre ferdselsveier i middelalderen. I vår tid ser vi en fornyet interesse for de viktigste veiene pilgrimene brukte i eldre tid. Men det var ikke bare pilgrimer som hadde behov for å ferdes langs de gamle ferdselsårene.
Billettsalg i døra.