Back to All Events

Momentum 8 – Tunnel Vision - Galleri F 15 Punkt Ø


  • 28280 Biørn Biørnstads vei Østfold, 1519 Norway (map)

En uke igjen!

Momentum 8 – Tunnel Vision står til 27. september

Tilbakemeldinger fra publikum, presse og fagfelt er overveldende positiv. Vi går nå ut og minner om at siste visningsdag nærmer seg. Har du ikke sett biennalen enda, eller vil se den på nytt? Sjansen er nå!

Lundahl & Seitels verk Symphony of a Missing Room setter opp igjen denne siste visningsuken. Verket har betydd mye for Momentum 8, blant annet på grunn av nærheten og sansningen det åpner opp for. Publikum ledes blindfoldet i Momentum kunsthall og Moss av dansere. Seansen tar 20 minutter, og må oppleves! (Påmelding tilbutikken@punkto.no)

Momentum 8 - Tunnel Vision:

13. juni - 27. september 2015

Den 8. Momentumbiennalen utforsker tunnelsyn som en kulturell og kunstnerisk tilstand. Dagens nettverkskultur genererer ikke bare sterke hyperkoblinger, men også et spekter av avkoblinger som tillater mennesker og samfunn å være i sine egne bobler.   Momentum 8 fokuserer på kunstnere og kulturprodusenter som opererer i sin egen verden, styrt av en egen logikk og som konsekvent følger sine egne tanker. 

Momentum 8 presenteres i Moss, byen hvor Edvard Munch levde og trakk seg tilbake i fire år. Ensomheten han satte så høyt her, og som fikk betydning for framdyrkelsen av hans eklektiske og høyst personlige stil, er ikke eksepsjonell. Den er heller eksemplarisk i forhold til den geografiske og kulturelle isolasjonen som har formet den nordiske tenkning.

Mens Momentum 8 undersøker fenomener symptomatisk for dagens samfunn og kultur, trekker biennalen også på tanken om "et eget rom" som en premiss for kunstnerisk praksis. Rådende teknologisk-vitenskapelig utvikling oppmuntrer til individualisme. Samtidig fremmer tilstanden segregerte samfunn der man kan fordype seg og forsvinne. Tilpasningen av Internett, gjennom massiv bruk av informasjonskapsler og matchende metadataalgoritmer, genererer såkalte filter-bubbles og you-loops. Brukerdata samles og distribueres på en måte som bestemmer hva vi finner, og senere også hva vi søker. Våre søk på nettet bekrefter dermed det eksisterende verdensbildet hos hver og en av oss. Hvis internett har fungert som et vindu mot verden, er det i økende grad vårt eget speilbilde som reflekteres tilbake på oss i skjermen.

Denne nedsenkningen i selvrefererende rundganger, reflekteres i en fornyet interesse for psykotropiske stoffer (kjemiske stoffer som virker på sentralnervesystemet) i befolkningen for øvrig. Mens den psykedeliske bevegelsen på 1960-tallet var opptatt av sinnets utvidelse eller frigjøring, er det som interesserer her, opplevelsen av avgrensning eller innsnevring av sinnet – en tilstand som likner på den man kan oppnå gjennom transe eller meditasjon.

En slik fokusering kan for eksempel vise seg i form av en besatt klaustrofobi hvor det å ha innsikt er klargjørende, rett og slett fordi alt annet er sjaltet ut. Nedsenket i en konstant flyt av informasjon ser vi at simultan multi-tasting og konsentrasjon er nødvendig.  I dag blir nye kjemikaler, medikamenter og teknologier brukt for å skape et tunnelsyn som begrenser hele spekteret av informasjon, og vår tilgang til den.

Ved å vise til konspirasjonsteorier, paranoia og endrete sinnstilstander utforsker biennalen det som man kan kalle komprimert bevissthet, det som kan virke incestuøst, navlebeskuende eller overfølsomt.

Temaet tunnelsyn utfolder seg under Momentum 8, som en multisensorisk opplevelse som utløser endringer i sinnstilstander og fysisk bevissthet. Utstillingen tar sikte på å skape en atmosfære som appellerer til alle seks sanser, og å koble sammen kunstverk og arrangementer på tvers av tid og sted.

Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler, Toke LykkebergÅpningstider: Tirsdag – Søndag 11-17

Inngang: kr 40,- Billetten gjelder begge arenaene og for to dager.

Gratis inngang søndager.

Les mer på http://www.momentum.no/