Back to All Events

C&R Gjeddekonkurranse - Aremark


Lørdag 13. juni  - 14. juni

C&R Gjeddekonkurranse,

www.aremarkgjeddeklubb.com

STED: Aremark

Info fra arrangør:

Lørdag 13 juni: 

Påmelding: 08.00 – 09.00
Skippermøte: 09.00 – 09.15
Utkjøring: 09.30 – 10.00
Fisketid: 10.00 – 21.00

Søndag 14 juni:

Fisketid: 06.00 – 14.00
Innmelding: 14.00 – 15.00
Premieutdeling: 15.00 – 15.15

Oppmøtested:

Tripperød ved Aspern. Her er det båtutsett, og mulighet for å parkere bil med henger.
Her er det også fine teltmuligheter.

Påmelding:

Vi ser gjerne at så mange som mulig forhåndspåmelder seg ved og sende mail til:
post@aremarkgjeddeklubb.com.
Det er også påmelding på Tripperød på lørdagen.

Påmeldingsavgift:

100 kr. pr. båt. Dette inkluderer fiskekort for
alle i båten under konkurransedagene.

+200 kr. pr. voksen
Junior (under 16 år) GRATIS

Det er ingen reduksjon av påmeldingsavgiften
hvis man bare deltar en av dagene.

Konkurransen:

Konkurransen er delt opp i to:

- Teamkonkurranse: Deltakere i samme båt er et team. Lengden på de 5 lengste gjeddene teamet får legges i sammen. Det teamet som har høyest totallengde vinner. Her premieres de tre beste teamene.

- Individuell konkurranse: Den som får den lengste gjedda vinner! Man deltar kun med sin lengste gjedde, dvs. at samme person ikke kan vinne mer enn 1 premie i denne konkurransen.

Juniorkonkurransen:

Gratis deltagelse for junior under 16 år!

Fisketid på søndag fra kl. 10-14.

Det blir premier til alle deltakerne + 1-3 plass for lengst gjedde.