Back to All Events

NÆRINGSLIVETS MORGENMØTE - Litteraturhuset Fredrikstad

NÆRINGSLIVETS MORGENMØTE

Onsdag 6. mai
Klokken : 08:00 - 09:45

Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Fredrikstad næringsforening

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema hver første onsdag i måneden kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende. Følg med på litthusfred.no eller www.fredrikstad-nf.no

Servering av kaffe og te.