Back to All Events

Litteraturhuset Fredrikstad - Hjerteuke

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN: HJERTEUKE

Mandag 4. mai
Klokken : 19:00 - 20:30

Pris: Gratis
Sal: Egalia
Arrangør: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen har bidratt har bidratt med 1,7 milliarder kroner til hjerteforskning siden 1959. Norsk hjerte- og karforskning ville ikke hatt det omfang eller den kvalitet den har i dag uten utallige sjenerøse givere, og den frivillige innsatsen i Nasjonalforeningens lokallag. Hvert år deles «Hjerteprisen» ut. Det er en anerkjennelse og belønning på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskning. I år var det vår foredragsholder professor Terje Pedersen, fra Moss som fikk overrakt prisen av H.M.Kongen

Foredraget som tar oss med på en historisk reise innen hjerteforskning er både interessant og morsomt, for helsepersonell såvel som for «vanlige» folk.

I forbindelse med Nasjonalforeningens «Hjerteuke» fra 4-10. mai ønsker vi å rette søkelyset på alt som er godt for hjertet!