Back to All Events

Litteraturhuset Fredrikstad - FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1735 – 2014

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1735 – 2014

Historietimen - Litteraturhuset Fredrikstad

Torsdag 28. mai
Klokken : 19:00 - 20:00

Pris: 100,-
Sal: Thygesen
Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Billetter kan kjøpes HER.

Ved 100 års jubileet for grunnloven ga Statistisk sentralbyrå ut Statistiske oversigter 1914, med en tabell som het «Folkemengdens bevægelse 1735-1912». Den viser antall fødte, døde og hjemmehørende folkemengde gjennom 177 år og var den lengste tidsserien som noensinne var publisert i Norge. En tabell med tall fra og med 1735 til og med 1912, var og er ikke bare i norsk, men i internasjonal sammenheng helt unik, og med andre ord en sjelden og kostbar, men dessverre ofte oversett og neglisjert skatt. Tabellen er nå ajouført til 2014.

Espen Søbye er magister i filosofi, han har i en årrekke arbeidet med historisk statistikk i Statistisk sentralbyrå, og har skrevet en rekke biografier, blant annet om Arthur Omre, Rolf Stenersen, Johan Scharffenberg og den jødiske piken Kathe Lasnik som ble arrestert i 1942 og sendt til gasskammeret i Aushwitz-Birkenau.