Back to All Events

FOLKEMØTE OM SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

REDD BARNA: FOLKEMØTE OM SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

Tirsdag 19. mai
Klokken : 19:00 - 21:00

Pris: Gratis
Sal: Egalia
Arrangør: Redd barna

Omtrent halvparten av Norges befolkning kjenner personlig én eller flere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Likevel er det stille. Hva må til for å bryte denne tausheten?

Redd Barna lanserer en nasjonal kampanje for å øke kunnskapen om at seksuelle overgrep mot barn skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn vi tror. Gjennom kunnskap, mot og handlekraft kan vi alle bidra til å skape trygge arenaer for barn og unge. Fredrikstad er en av de 10 kampanjebyene og vi inviterer derfor til folkemøte på Litteraturhuset Fredrikstad.

Det blir sterke og engasjerende historier fra virkeligheten. Du får høre om seksuelle overgrep som følge av unges nettbruk, og hva du kan gjøre for at barn skal være trygge på nettet.

Du får også kunnskap om hvordan DU kan være med å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge, og skape trygge oppvekstarenaer.

Barn trenger modige voksne. Bli med og si #JegErHer for barn i Fredrikstad.

Velkommen til folkemøte!

Les mer om kampanjen #JegErHer: http://www.reddbarna.no/jegerher