Back to All Events

Litteraturhuset Fredrikstad - MENN PÅ SYKEHJEM

ERFARINGER MED AKTIVITETSTILBUD FOR MENN PÅ SYKEHJEM
Litteraturhuset Fredrikstad - Abels hage

Mandag 4. mai
Klokken : 19:00 - 20:00

Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Høgskolen i Østfold

Erfaringer med aktivitetstilbud for menn på sykehjem -
De fleste sykehjem tilbyr ulike aktiviteter for beboerne, men forskning viser at disse i liten grad er individuelt tilpasset. Det er grunn til å anta at mannlige beboere ved sykehjem er spesielt utsatte for ikke å få individuelt tilpasset aktivitet. Mannlige beboere er på en måte plassert i «en kvinneverden» i og med at hovedvekten av både beboere og ansatte på sykehjem er kvinner.

Et sykehjem på Østlandsområdet gjennomførte et prosjekt hvor hensikten var å bidra til at mannlige beboere får individuelt tilpasset og regelmessig tilbud om aktiviteter der de selv er aktive med ting som gir mening, mestring og livskvalitet. Beboere og ansatte har blitt intervjuet om deres erfaring fra prosjektet. Resultater fra studien er til dels overraskende. Presentasjonen skal utføres av førsteamanuensis førsteamanuensis Ann Karin Helgesen, undervisningssykepleier Marit Hornnes, høgskolelektor Eli Anne Skaug og førsteamanuensis Vigdis Abrahamsen Grøndahl.

Ann Karin Helgesen arbeider som førsteamanuensis ved HIØ, der er hun fagansvarlig for videreutdanningen i akuttgeriatri. Hennes hovedforskningsområder er eldreomsorg, med spesielt fokus på personer med demens.Marit Hornnes er sykepleier med videreutdanning i geriatri. Hun arbeider som undervisningssykepleier og prosjektleder i Enhet Omsorgstjenester Haugvoll, Sarpsborg kommune, og har vært prosjektleder for «Aktiviteter for menn» i 2014. Eli-Anne Skaug arbeider som høgskolelektor ved HiØ. Hennes undervisningstema, forsknings- og utviklingsarbeid er innen området grunnleggende sykepleiekunnskap og med fokus på bl.a. aktivitet. Vigdis Abrahamsen Grøndahl arbeider som førsteamanuensis ved HiØ og underviser ved sykepleierutdanningen. Hennes undervisningstema og hovedforskningsområde er kvalitet i helsetjenesten.