Back to All Events

Gratis foredrag hos Litteraturhuset: Den vanskelige samtalen

Den vanskelige samtalen, Abels hage

mandag 2. mars
Klokken : 19:00 - 20:00

Pris: Gratis
Sal: Thygesen 
Arrangør: Høgskolen i Østfold


Om arrangementet:

Alle mennesker vil i løpet av sitt liv oppleve situasjoner hvor de må snakke med andre mennesker om noe som kan sette det sosiale båndet i fare, og som kan true menneskers grunnleggende behov for aksept, anerkjennelse og tilhørighet. Dette er svært viktige mekanismer i det sosiale båndet, og trusler mot dette kan gjøre at man bevisst, eller ubevisst ikke snakker om det som er vanskelig, eller at man «pynter» på sannheten.

Hvorfor dette skjer, og hva som kan være de reelle mekanismene bak en slik atferd vil bli presentert i dette foredraget. Finnes det likevel noen løsning på hvordan vi kan bli bedre til å snakke om det som er vanskelig? Dette foredraget skal blant annet ved hjelp av eksempler med barn som har opplevd vold i nære relasjoner, komme med konkrete innspill til hvordan kunnskap om diskurser, samtaleteknikk og samtaleverktøy kan gjøre den vanskelige samtalen lettere å gjennomføre. Stine Torp Løkkeberg er PhD student i sosialpsykologi ved Universitet i Kent (England), og er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. For tiden forsker hun på hvordan trusler mot det sosiale båndet påvirker selv-relevante oppfattelser, selv-kritiske emosjoner og mestringsstrategier i møte med den vanskelige samtalen. Hun er tidligere utdannet sykepleier og har arbeidet nært opp til pasienter hvor den vanskelige samtalen har funnet sted. Ann-Kristin Johansen er PhD student i Psykologi ved NTNU i Trondheim, og er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på barn som lever med vold og hvordan hjelpeapparatet møter og arbeider med barn med voldsopplevelser. Hun er tidligere utdannet vernepleier og familieterapeut, og har bred erfaring i å arbeide med voksne kvinner og barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.