Back to All Events

QUISLINGS NETTVERK

Onsdag 28. oktober 2015 Klokken : 19:00 - 20:00 Pris: 100 Sal: Thygesen

Billetter

Vidkun Quislings liv reiser det som allerede under rettssaken i 1945 ble formulert som «gåten Quisling». Hvordan kunne den pliktoppfyllende og idealistiske personen som ungdomsvenner og kolleger skildret i sine vitneprov, være den samme som sto anklaget for delaktighet i nasjonalsosialismens verste forbrytelser?

Hvordan fikk han, den beskjedne prestesønnen fra Telemark, rollen som deres leder? Hans Fredrik Dahl presenterer i sitt nye arbeid kretsene rundt Quisling – hvilken rolle spilte de i det som ble resultatet av mannens virke i norsk historie?

Hans Fredrik Dahl er historiker, tidligere kulturredaktør i Dagbladet og professor i medievitenskap.


KART: Her finner du litteraturhuset i Fredrikstad