Back to All Events

Forandringsfanatisme

 FORANDRINGSFANATISME

Mandag 26. oktober 2015 Klokken : 19:00 - 20:00 Pris: Gratis Sal: Thygesen
Arrangør: Høgskolen i Østfold

- Et oppgjør med illusjonen om at omorganiseringer alltid er nødvendige, rasjonelt besluttede og fører til en positiv utvikling.

 De fleste av oss har opplevd å jobbe i en organisasjon som skal omorganiseres. Gjennom forandring skal vi jobbe smartere og bli mer effektive heter det. Vi skal forkaste det gamle og omfavne det nye. Hvis vi stiller spørsmål om hensiktsmessigheten ved omorganiseringen blir vi kategorisert som «vanskelige». Vi har ikke «forstått» hva det handler om. Vi forventes i stedet å være «endringsvillige» og «omstillingsdyktige». Vi forventes blindt å akseptere ledelsens mer eller mindre gjennomtenkte ideer, og uten innsigelser akseptere de endringer som kommer.

Kjenner du deg igjen?

        Mats Persson

        Mats Persson

Forandringsfanatisme handler om en tro på omorganiseringers, lederes og endringskonsulenters ufeilbarlighet. Denne troen blir utfordret i dette foredraget hvor stipendiat Mats Persson tar et kritisk skråblikk på forandringsfanatismens doktriner om at omorganiseringer alltid er nødvendige, rasjonelt besluttede og fører til en positiv utvikling. Alternative perspektiver blir presentert, og i stedet for å underkaste seg forandringsfanatismens retorikk om at svaret alltid er omorganisering, handler det om å stille de riktige spørsmålene.

Mats Persson er PhD student ved avdeling for Arbetsvetenskap ved Karlstads Universitet, og stipendiat ved seksjon for organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Han forsker på hvordan støtte og motstand konstrueres, utvikles og endres i forbindelse med organisasjonsendringer.