Back to All Events

Rovdyr – et foredrag - Askim kulturhus

Rovdyr – et foredrag

Rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn Jan Huseklepp Wilberg:
Ulv og bjørn i Østfold, Akershus og Oslo Jan Huseklepp Wilberg er trolig den som har mest faktakunnskap om store rovdyr i vårt distrikt. Det er et tema som lett kan vekke sterke følelser og skape motsetninger mellom de som mener at rovdyrene også hører hjemme i vår fauna, og de som helst ikke vil ha dem her, i hvert fall ikke i eget nærområde. J. H. Wilberg vil først og fremst presentere fakta om utbredelsen av ulv og bjørn.