Back to All Events

Sarpsborg i verden gjennom 1000 år - 20. oktober: Gjenoppstandelsen (1800 – 1889) - Kulturhuset Gleng

Glenghuset

Saprsborg i verden gjennom 1000 år

Sted: Glenghuset

I løpet av fire kvelder på Glenghuset forsøker historiker Trond Svandal å si noe
om akkurat dette. Historien til vår kjære by flettet inn i verdenshistorien. 
Kanskje kan du lære noe nytt, og være forberedt til det store jubileet neste år?


I 2016 feirer Sarpsborg at det har gått tusen år siden Olav Haraldsson grunnla
en by ved Sarpsfossen. Mye av byens historie er velkjent, men den skjuler også 
mange ukjente og lite belyste sider. 
Sarpsborg har aldri levd en bortgjemt tilværelse. Byen har vært og er en del av
verden. Hvordan foregikk den store historien der ute mens sarpingene holdt på 
med sine liv her hjemme – og hvordan påvirket de hverandre?
 

22. september: Olavs by (Fra tidenes morgen – 1567)
Olav Haraldsson kjempet om makten i Norge og bygde sin borg og anla sin by
ved fossen i 1016. Den vokste og trivdes gjennom middelalderen. Hva var det
for sted Olav kom til? Hvordan var livet i Borg? Hvem bodde her? Hva levde de
av? Hvordan forholdt de seg til verden der ute? 


6. oktober: I skyggen av herregårdene (1567 – 1800)
Tømmer, sagbruk, adel og arbeidere. Hundreårene mellom byens flytting i 1567
og 1800-tallets begynnelse er historien om stor velstand for de få og fattigdom
for de mange. Dette er også en tid av store oppdagelser, handel og krig og et
Norge som forsøkte å finne sin plass i verden. 


20. oktober: Gjenoppstandelsen (1800 – 1889)
Brukssamfunnet ved fossen rev seg løs fra Fredrikstad og fikk tilbake sin
bystatus i 1839. Fremtiden så lovende ut, men det skulle gå tregt i starten. 
1800-tallet så mange revolusjoner: politiske, økonomiske og
befolkningsmessige. De påvirket Sarpsborg og verden, og verden påvirket det
nye Sarpsborg.


27. oktober: Industrialismens høyborg (1889 – i dag)
Slutten av 1800-tallet og det påfølgende hundreåret var tungindustriens
tidsalder. Borregaard vokste til en gigantbedrift og spilte inn i byens liv på 
nesten alle måter. Annen industri vokste samtidig, og byen Sarpsborg ble aldri
den samme igjen. Sarpsborg ble kanskje mer enn noen gang påvirket av verden
der ute.

Later Event: October 23
Oktoberfest - Ocean Club