Back to All Events

Filosoficafé med Malika Makouf Rasmussen

Frihet for alle, men hva slags frihet og til hvilken pris?

Filosoficafe med Malika Makouf Rasmussen 9.april

Vi lever i en tid der det å dyrke individualiteten lenge har hatt høy status. Vellykket selvrealisering og driftige entreprenører regnes som viktige samfunnsbidrag som tildeles gode karakterer og belønning. Veien til å lykkes i denne sammenheng synes imidlertid å ha en grunnleggende forutsetning, nemlig frihet. Men hva slags frihet er det vi snakker om og til hvilken pris?

Denne problemstillingen danner utgangspunktet for et innledende foredrag og samtale rundt frihet og valgmuligheter, i lys av den franske filosofen og forfatteren Simone de Beauvoirs eksistensialistiske etikk, ved Malika Makouf Rasmussen.

Sted: Glenghuset

Adresse: Dronningens g 34, 1723 Sarpsborg

Earlier Event: April 6
The Producers – APPLAUS
Later Event: April 10
The Producers – APPLAUS