Back to All Events

Filosoficafé med Lars H. Svendsen

Lars H. Svendsen avslutter vårens filosoficafeer med temaet "Frihetens filosofi".
Frihet er et av de mest grunnleggende fenomenene i menneskets eksistens, men det råder stor uenighet om hvordan frihet bør forstås. Frihetens filosofi beskriver frihetens mange dimensjoner, fra metafysikk til politikk og etikk. Blant spørsmålene som stilles er:
Kan frihet finnes i et univers som styres av naturlover?
Hva skal til for at et menneske skal kunne betraktes som fritt?
Hva slags samfunn bør vi innrette for frie mennesker?
Hvilke grenser bør trekkes for friheten? Hva truer friheten i dagens samfunn?
Hvordan skal vi virkeliggjøre friheten og sette den ut i praksis?
Hvordan skaper vi et godt og meningsfullt liv for oss selv og andre?
For å besvare disse spørsmålene trekker filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, veksler både på filosofihistorien og samtidsfilosofien, og gir en sammenhengende fremstilling som viser hvor grunnleggende friheten er for hva det vil si å være menneske.

Sted: Glenghuset

Adresse: Dronningens g 34, 1723 Sarpsborg

Later Event: May 3
Sugar Louise