Back to All Events

Kor vert det av dei stygge dialektane?

Debatt om dialekt: Ungdommar i Fredrikstad snakkar ikkje lenger dialekta si. Dei tykkjer dei høyrest dumme ut når dei gjer det. Har media noko av ansvaret for at det er sånn?

Kringkastingsringen er ein organisasjon som arbeider for at nynorsk, dialektar og samisk skal få eit rettkome rom i norsk kringkasting og i media elles. I kjølvatnet av den populære tv-serien Dialektriket inviterer me til debatt:

Kor vert det av dei stygge dialektane?

Sted: Egalia, 3. etasje

Adresse: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, 1607 Fredrikstad