Back to All Events

Nasjonen – Akershus Teater

«Nasjonen» er historien om en gruppe omreisende som bestemmer seg for å grunnlegge sitt eget land.

Et «BUILD YOUR OWN NATION-KIT» er til god hjelp i nasjonsarbeidet, for oppgavene er mange:

Ministerposter skal besettes, land skal erobres, lover skal lages, og konflikter unngås. Vandringen er endelig over, og fremtiden er løfterik. Et nytt folk i et nytt land vokser frem.

Hva skjer når en gruppe mennesker skal fordele land, goder, plikter og rettigheter? Hvordan enes man om det grunnleggende? Hvordan bygger man identitet, og hva vil det si å være en borger av Nasjonen?  Må man ha en nasjonalsang? Bør man ha felles kleskoder? Og hva skjer når man finner en kilde til rikdom? Og hvem skal være statsminister? Hva med lovverket? Skal det skrives en grunnlov, og i så fall av hvem? Og er det lov å tigge?

Uten å bli altfor opptatt av historien, og uten å låse oss fast i festtaler og støvete interiør, forsøker vi med «Nasjonen» å skape rom for latterens frigjørende kraft på intellektet.

Sted: Parkteatret

Adresse: Dronningens gate 25, 1530 Moss